TOPPKANDIDATER VALET 2014

HÄR KOMMER VI SUCCESSIVT PUBLICERA INFORMATION OCH BILDER AV MILJÖPARTIETS TOPPKANDIDATER I LANDSTINGSVALET – SIDAN ÄR ALLTSÅ UNDER UPPBYGGNAD – HA TÅLAMOD!

 

MARGARETA FRANSSON, Linköping

MF11Kort presentation

På fritiden tycker jag om att vara ute i skog och mark med min jack russell terrier Maya. (En del skulle nog snarare kalla rasen jack russell terrorist). Det är hon som är min närmsta chef! Tittar även gärna på sport och en klar favorit är att se Manchester United spela på sin hemmaarena Old Trafford en lördagseftermiddag. En av mina drömmar gick i uppfyllelse i mars 2013 då jag fick uppleva ”mitt” lag på plats. En ny favorit är att se min systerdotter åka konståkning. Har tidigare spelat både handboll och softboll. Läser jag böcker ska det vara bibliografier, samtidsreportage eller om en historisk händelse. En bok jag kan rekommendera är ”Förförda av döden” skriven av Svetlana Aleksijevitj. I boken får man bl a ta del av olika reportage från tidigare böcker, bl a om den förlorade barndomen för de barn som överlevde världskrig

Viktigaste valfrågorna

 • Klimatneutralt landsting 2020

Landstinget ska bli klimatneutralt senast 2020. Vi måste rädda klimatet för våra barns framtid. Jag vill också: bidra till att göra landstinget till en giftfri miljö, se till att minimera läkemedelsrester i miljön och i övrigt satsa mer på landstingets miljöarbete.

 • Bättre personalpolitik

Bra Arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för personalen är grunden för en trygg vård med hög kvalitet. Jag vill ge större frihet i valet av arbetstidsmodeller och jag vill se över administrationen för att frigöra mer tid för patienten.

 • Större fokus på hälsa

Jag vill införa Hälsocentraler med mer resurser för breda patientgrupper och med ett större fokus på hälsa. Genom att förebygga sjukdom ökar vi livskvaliteten för individen.

KONTAKT:

margareta.fransson@lio.se

tel: 010 – 103 71 35

CATARINA ENGSTRÖM, Motala

CatarinaBild2014Catarina Engström är bosatt i Motala tillsammans med sin man och tollaretiken Ella, där hon  jobbar som skolledare . Barnen är utflugna och har själva barn. Barnbarnen Stina och Aksel har hög prioritet i Catarinas liv. Viktigt är också  intresset för olika typer av naturupplevelser: skidåkning, paddling, bad och fjällvandring. Gärna tillsammans med familjen.

Catarinas politiska engagemang har sitt ursprung i detta natur- och friluftsintresse och successivt har miljö-och hållbarhetsperspektiven vuxit fram och tagit form i en stark vilja för förändring och större ansvarstagande.

Under tre mandatperioder var Catarina gruppledare i kommunfullmäktige i Motala och ett av två språkrör för MP Motala. Mellan 2006 och 2010 innebar det också ett ordförandeskap i Tekniska nämnden

Viktigaste valfrågorna

 • Förstärka rehabiliteringen – gärna grön!

Även den som har blivit sjuk ska ha rätt till bästa möjliga hälsa. Jag vill verka för en rehabilitering som ser människan och bygger på det friska och jag vill att den ska omfatta alla, även äldre och kroniskt sjuka. För bland annat människor som drabbats av utmattningssyndrom vill jag erbjuda mer av behandling med naturinslag, så kallad grön rehabilitering.

 • Ta större miljö- och klimatansvar. Kämpa för en giftfri miljö

Jag vill sätta miljön högt på dagordningen. Klara och tydliga mål ska leda till större miljöansvar. Landstinget ska vara klimatneutralt senast 2020. Jag vill göra landstinget till en säker och giftfri miljö med så få läckage av kemikalier som möjligt.

 • Förbättra Barn och Ungas psykiska hälsa

Jag vill se till att skolan och vården och föräldrarna samarbetar bättre för att hjälpa barn eller unga som mår dåligt. Vården måste bli bättre på att se de tidiga signalerna, vårdcentralerna ges mer resurser och uppdraget till psykiatrin utvecklas

KONTAKT

catarina.engstrom@gmail.com

BENGT CETE, Norrköping

CVIJETA STOJNIC-KARLSSON, Ödeshög

Kort presentation

 

CvijetaJag heter Cvijeta Stojnic-Karlsson och är född i Jugoslavien, som sjuttonåring flyttade jag till Sverige. Första åren bodde jag i Norrköping, men sedan 1977 bor jag i Ödeshög. Mitt yrke och sysselsättning är ekonom.

Nu när jag ställer upp som kandidat för Miljöpartiet är det för att det tilltalar mig att jobba för att få igenom vår politik. Vi gröna ska vidareutveckla och driva politik för ökad social hållbarhet, minskade klyftor och minskad segregation. Mångfalden är det bästa gröna laget och det är viktigt för oss att förstå och ta tillvara denna möjlighet och kraft.

Jag anser att alla ska ha rätt att trivas och utvecklas där man bor. Man ska inte behöva lämna vare sig landsbygden eller städernas förorter för att få utbildning, bostad eller jobb. Många jobb kan skapas på landsbygden genom en politik som gynnar självförsörjning av livsmedel, tillverkning av biobränsle etc. Jag vill värna ekoturism, jordbruk, rent vatten och ställe högre miljökrav. Människors rätt till rent vatten måste gå före gruvetableringar i vår region.

Viktigaste valfrågorna

 • Att alla ska ha samma rätt till vård

Det ska vara medicinska behov som avgör vilken vård man får och inte vilken ekonomi eller bakgrund man har.

 • Att vården ska präglas av en helhetssyn på människan

Det gäller såväl vid bemötandet som när man ställer diagnos och hur patienten sedan omhändertas i vårdorganisationen. Ett hälsofrämjande förhållningssätt i vården bidrar till att behandlingen blir effektivare.

 • Att god och bra mat serveras i vården och på skolor

God mat är livskvalitet och en bra och näringsriktig måltid hjälper tillfrisknandet och förebygger sjukdom. Vi kan få bättre matvanor genom att landstinget tillsammans med kommunerna engagerar sig i folkhälsoarbetet.

 •  Att kollektivtrafiken utvecklas

Det ska vara enklare för människor att göra hållbara val i sin vardag. Kollektivt resande ska vara tillgängligt för alla. Genom en ökad samordning av kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts och sjukresor kan rörligheten öka.

KONTAKT:

cvijeta.stojninc.karlsson@gmail.com

PONTUS WESSMAN, Kinda

PETER NOLINGE, Linköping

PeterN2Peter Nolinge är 51 år, gift och bor i Malmslätt utanför Linköping. Han har varit med i miljöpartiet i ca 4 år och  kandiderar nu för första gången till landstingsfullmäktige. Peter jobbar som vårdare på beroendekliniken på US. Tidigare har han även jobbat med akutpsykiatri och flyktingpsykiatri.

Peter gillar att såväl läsa som skriva böcker. Uppskattar även teater, resor, filmer, politik, fjällvandring och rättsfall. Är nämndeman vid Linköpings Tingsrätt. Promenader och joggingrundor i naturen kring Malmslätt finns också med på listan av aktiviteter.

Peter har även ett politiskt uppdrag i Linköpings kommun, som ledamot i bildningsnämnden. En nämnd som ansvarar bland annat för gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen.

Varför valde du att gå med i Miljöpartiet?

Anledningen till att jag en gång valde Miljöpartiet var partiets syn på medborgares rättigheter, att politiker inte ska sitta år efter år på samma plats och naturligtvis Mp:s syn på naturens värde

Vad engagerar dig i landstingspolitiken?

Jag brinner för att göra vården bättre, mer serviceinriktad och mer patientsäker. Det finns en stor potential att använda ny teknik, såväl för att vässa vårdkvalitetet och patientnytta som att spara in en slant för andra resursförstärkningar. Mitt hjärta klappar lite extra för människor med psykisk ohälsa. Jag kan se att vården idag inte alltid fungerar optimalt för denna patientgrupp. Här behövs en kraftsamling på flera fronter för att åstadkomma förbättring

Viktigaste valfrågorna:

 • förbättra den psykiatriska vården

Jag vill se ett systematiskt arbete för att utveckla den psykiatriska vården. Arbetssätt, behandlingsmetoder och öppenhet måste belysas och utvärderas för att nå bättre patientnöjdhet och bättre medicinska resultat. Dialog måste upprättas mellan verksamhet, patienter, anhöriga och landstingsledning.

 • vården bättre ska utnyttja modern teknik

E-hälsa innebär att vården utnyttjar alla moderna tekniska möjlig-heter till att göra kommunikationen optimalt effektiv. För att enga-gera dig som patient. För att kunna ge så bra behandling som möj-ligt. Och för att ansvariga politiker bättre ska kunna följa upp verk-samheten.

 • vården ska leverera en bättre service och ett bättre bemötande

Jag brinner för att sätta dig som patient i centrum. Min ambition är att vården ska få bättre förutsättningar att möta individen utifrån en helhetssyn. I grunden handlar det om att frigöra tid för mer patientkontakt och överlåta pappersarbetet till administratörer. Var och en ska gör det den är bäst på!

KONTAKT

peter.nolinge@linkoping.se

Blogg: peterimp.mpbloggar.se

HILDEGARD JARSKOG, Norrköping

BENGT NORDSTRÖM, Finspång

CECILIA BERGFASTH, Linköping

Cecilia vid ÅbackaCecilia kommer ursprungligen från Gotland, men har flyttat runt under hela sitt liv.
Nu känner hon sig dock tämligen bofast Linköping efter att ha bott där i 15 år, med undantag för ett år i Toronto som utbytesstudent. Vid Linköpings universitet och vid York university har Cecilia bland annat läst litteratur- och kvinnovetenskap

– Under min utbytestid fick jag inblick i alternativa samhällsstrukturer och ett bredare perspektiv över moraliska och etiska hänseenden angående rättvisefrågor, säger Cecilia Bergfasth, landstingskandidat

 

Viktigaste valfrågorna:

 • Vården ska vara tillgänglig för alla

Jag vill arbeta för att göra vården mer rättvis och modern. Vård ska ges jämlikt och jämställt och inkludera alla oavsett könsidentitet, hudfärg eller inkomst. Vården måste bättre möta unga människor och vara mer tillgänglig på internet. En ska kunna läsa sin egen journal på nätet.

 • Rikt och inkluderande kulturliv

Jag vill se ett rikt och kreativt kulturliv i Östergötland där fler möten sker mellan professionella och amatörer. Jag brinner för att kulturen ska inkludera alla, exempelvis människor med funktionsnedsättningar. Jag tror också att kulturen kan användas mer i vården. Kultur liksom natur kan ge extra energi och vara en läkande kraft.

 • Helhetssyn på människan

Jag vill utveckla vården till att ha ett mer nyfiket förhållningssätt gentemot patienter och anhöriga. Patienten måste få bli medskapande i mötet med vården och kunna bidra med sin erfarenhet. Tid och resurser måste ges till personalen för att göra detta möjligt

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s