MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Maya presenterar tillsammans med matte Margareta Fransson(MP) miljöpartiets strategi för äldre i vården

Maya presenterar tillsammans med matte Margareta Fransson(MP) miljöpartiets strategi för äldre i vården

Idag presenterar Miljöpartiet sin långsiktiga strategi för att förbättra hälso- och sjukvården för äldre. Det är en strategi  som inkluderar alla över pensionsåldern men som fokuserar och ger flest åtgärder mot gruppen sköra äldre med många olika slags sjukdomar och som ofta är en bra bit över 80 år. Denna grupp är storkonsumenter av hälso- och sjukvård samtidigt som vården i allt för liten utsträckning organiseras utifrån deras behov. Yngre äldre gynnas av våra satsningar på en hälsoinriktad primärvård, förstärkt rehabilitering och satsningar på friskvård.

Våra förslag i korthet:

 • Stärk den geriatriska kompetensen
 • Miljöpartiet menar att landstinget måste formulera en tydlig strategi för hur vi dels kan få fler läkare och sjuksköterskor på länets sjukhus som har geriatrisk specialistkompetens, dels hur vi generellt kan öka den geriatriska komptensen hos personalen på kliniker som möter äldre patienter.
 • Gör vården mer teambaserad och multiprofessionellSyftet är att succesivt flytta fokus från isolerade sjukdomar hos den äldre till de komplexa hälsoproblem som uppstår när man åldras. Detta betyder bland annat att vården måste möta den äldre människan med ett helt team av olika kompetenser
 • Bättre akut omhändertagande

Möjligheterna till direkt inläggning på en geriatrisk avdelning utan att behöva passera akuten behöver utvecklas

 • Stöd forskning om äldres sjukdomar och inom omvårdnad

Miljöpartiet menar att landstinget successivt ska styra om en del forsknings- och utvecklingsresurser till områden som handlar om äldres sjukdomar, vård, omvårdnad och hälsa

 • Bygg ut primärvården och gör den mer hälsoinriktad – det gynnar den äldre människan!

Miljöpartiet vill göra om vårdcentralerna till hälsocentraler, stärka hälsouppdraget och de befolkningsinriktade insatserna och därmed ge dem en nyckelroll i att skapa friskare individer

 • Intensifiera arbetet med läkemedelsgenomgångar

Det är viktigt att patienter inte tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämpliga för äldre eller ger biverkningar. Vi vill därför att landstinget arbetar aktivt med läkemedelsgenomgångar för alla över 65 år

 • Värna äldres rätt till god rehabilitering och hälsofrämjande insatser.

Miljöpartiet vill ställa högre krav på vården när det gäller rehabiliteringen av äldre och vi vill tillsammans med kommunerna hitta bra lösningar för att erbjuda äldre friskvård.

 • Se över och utvärdera den östgötska demensvården.

En utvärdering som Socialstyrelsen nyligen gjort visar på stora frågetecken när det gäller den svenska demensvården Miljöpartiets krav och löfte är att bringa reda i hur det ser ut i Östergötland och åtgärda de brister som finns

 • Bättre samordning med kommunerna

Många äldre har inte kraft att vara sin egen lots och här har landstinget ett stort ansvar för en väl fungerande samordning. Vi anser att samordningen mellan landsting och kommun behöver kraftigt förbättras med fokus på ett patientsäkert omhändertagande och klar ansvarsfördelning

 • Stoppa underbehandlingen av äldre med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanlig bland äldre men i dag behandlas symtomen sällan om de alls upptäcks. Depression hos äldre ger många gånger andra symtom kan därför vara svår att upptäcka i dagens primärvård som premierar korta besök. För att kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos äldre behöver kompetensen höjas på vårdcentralen

KLICKA PÅ MAYA  FÖR ATT LÄSA HELA STRATEGIN:

MayaÄldreMEDIA: DN

 

 

 

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

Annonser

23 kommentarer

Filed under Äldres vård

23 responses to “MP presenterar strategi för bättre äldrevård

 1. Birgit Eriksson

  Bra om det äntligen blir fokus på geriatrin, som har nedmonterats drastiskt på US. Den behöver nu utökas med fler vårdplatser och fler läkare men inte riktigt så många platser som fanns förut. En fungerande geriatrisk klinik behövs för att kunna ta emot patienter och medicine kandidater så återväxten av geriatriker säkras. Men ingen vill bli geriatriker om det sedan inte finns tjänster att söka.

 2. Pingback: Valspurt i Linköping: Gå och rösta – gärna grönt! | Grön landstingsblogg

 3. Pingback: MP rapport: så kan vardagen blir giftfri | Grön landstingsblogg

 4. Pingback: MP – i regnbågens alla färger | Grön landstingsblogg

 5. Pingback: MP presenterar KLIMATOFFENSIV i 3 delar | Grön landstingsblogg

 6. Pingback: MP: Intensivt kampanjande i väster | Grön landstingsblogg

 7. Pingback: Mitt besök hos barnmorskorna | Grön landstingsblogg

 8. Pingback: Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth | Grön landstingsblogg

 9. Pingback: Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge | Grön landstingsblogg

 10. Pingback: MP presenterar kollektivtrafikstrategi | Grön landstingsblogg

 11. Pingback: Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström | Grön landstingsblogg

 12. Pingback: MP enda parti hos Vårdförbundet i Motala | Grön landstingsblogg

 13. Pingback: Catarina Engström samtalar med kvinnojouren | Grön landstingsblogg

 14. Pingback: Landstingskandidater utanför US och i valstugan | Grön landstingsblogg

 15. Pingback: MP minglar med Vårdförbundet | Grön landstingsblogg

 16. Pingback: Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson | Grön landstingsblogg

 17. Pingback: Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson | Grön landstingsblogg

 18. Pingback: MP på Mjölby vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan | Grön landstingsblogg

 19. Pingback: MP vill införa flexjobb i Östergötland | Grön landstingsblogg

 20. Pingback: Se våldet inte missbruket | Grön landstingsblogg

 21. Pingback: MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget | Grön landstingsblogg

 22. Pingback: 50% ekologiskt till 2018 | Grön landstingsblogg

 23. Pingback: MP lanserar program för hälsa och vård | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s