MP – med fokus på de äldre

äldre23MP valde att vid gårdagens landstingsfullmäktigemöte i Östergötland lägga ett extra fokus på de äldres vård och behandling inom hälso- och sjukvården. Catarina Engström(MP), som utöver uppdraget i fullmäktige är ledamot av Hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning, interpellerade om kvaliteten i länets demensvård. Bakgrunden är en nationell utvärdering som socialstyrelsen har gjort och som pekar på att det finns tämligen omfattande brister i demensvården. Det handlar bland annat om:

  • att för få med demenssjukdom utreds
  • att det finns brister i kunskapen och förutsättningarna inom primärvården
  • att  utredningsmetoderna vid demens behöver genomlysas bättre
  •  att köerna är för långa
  • att det finns en ojämlikhet i läkemedelsförskrivning(bl a vad gäller Alzheimersläkemedel och användningen av antipsykosläkemedel)

MP ville helt enkelt fråga den politiska ledningen hur de bedömde att tillståndet i den östgötska demensvården var mot bakgrund av den nationella utvärderingen. Läs utvärderingen här

Hela interpellationen hittar ni här och det svar som vi fick hittar ni här: Svar Demensvård

Vi är inte helt nöjda med svaret utan tycker att frågan nonchaleras av den styrande politiska ledningen. De signaler vi får från verksamheten är att de faktiskt görs för få demensutredningar, även i Östergötland. Men framförallt markerar inte svaret någon som helst entusiasm över att vilja ta tag i problemet. Det är synd. Inställningen måste ändras menar miljöpartiet.

Media: SR, SR, SvD

Länk: Svenskt Demenscentrum, om demens i Vårdguiden

Bloggat: Darell, bort med skammen, Stina-Clara

I en andra interpellation ställde Margareta Fransson(MP), gruppledare, frågor av en mer generell karaktär. Hur rustad är egentligen den östgötska hälso- och sjukvården för att möta den äldre och ofta sköra människan? Även denna gång var bakgrunden en rapport, nu från SBU(statens beredning för medicinsk utvärdering). Rapporten undersöker om det finns vetenskapligt stöd för att införa ett så kallat ”integrerat och strukturerat omhändertagande av äldre”. I mer lättbegripliga termer handlar det om att bygga upp team där många olika yrkeskategorier ingår och som också har ett direkt patientansvar för den äldre som kommer till vården. Resultatet var att det fanns tillräckligt stöd för att man borde starta ett införande, samtidigt som det är viktigt att fortsätta den vetenskapliga utvärderingen. Läs rapporten här.

Utifrån detta ställde MP bland annat följande frågor:

  • Hur ser du på ett införande av det integrerade och strukturerade omhändertagandet av äldre som SBU rapporten adresserar?
  • Anser du att strukturerna inne på sjukhusen behöver förändras på något annat vis för att bättre svara upp mot sköra äldres behov? Om så, på vilket sätt?

Hela interpellationen hittar du här och svaren här Svar Sköra äldre

Det här handlar givetvis om en rad komplexa frågor som inte är helt lätta att svara på. I grunden måste det till en omställning av vården att bättre anpassas till de allt fler sköra äldre-äldre med mångfacetterad sjukdomsbild. Det akuta omhändertagandet som nämns i svaret är givetvis en viktig del, men inte hela bilden. Geriatrisk kompetens och multiprofessionella team måste finnas i hela vården. Vi måste även hur vi ekonomiskt ersätter vården för ett optimalt omhändertagande av äldre. MP menar att den politiska viljan och den politiska styrningen måste bli tydligare avseende detta.

Läs mer i läkartidningen, debattartikel i Västerbottenkuriren, Dagens Sjuksköterska om vikten av team

Annonser

1 kommentar

Filed under Äldre, Geriatrik

One response to “MP – med fokus på de äldre

  1. Pingback: MP lanserar program för hälsa och vård | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s