MP ser stora risker med personalbrist i framtiden

Margareta Fransson, gruppledare för miljöpartiet, lyfter idag – när landstingsfullmäktige sammanträder –  utmaningarna kring den framtida kompetensförsörjningen. I Östergötland ser vi redan idag en stigande trend när det gäller mängden inhyrd personal och flera verksamheter signalerar att bristen på personal är ett stort problem. Pensionsavgångarna kommer att succesivt öka de närmaste åren. SKL, Sveriges kommuner och landsting, räknar med att ca 225 000 måste nyanställas de närmaste 10 åren.

Margareta tog i sitt anförande upp två viktiga ingredienser för att möta denna utmaning:

 1. Öka attraktiviteten  i vårdyrket och för landstinget som arbetsgivare
 2. Använda de olika yrkeskategorierna i vården, inte minst läkarnas, mer effektivt.

Det här är givetvis bara ett slags rubriker för vilka konkreta förslag som vi måste lansera. Miljöpartiet har en hel del skarpa förslag som kan leda i rätt riktning och en stark ambition att hitta fler.

Miljöpartiet tror att vi måste göra förändringar/hitta förslag och idéer inom bland annat följande områden:

 • En god och säker arbetsmiljö, där vi bland annat vill genomlysa arbetsplatserna med avseende på ergonomi för att minimera arbetsskador
 • Arbetsplatserna ska främja hälsa, stimulera till nödvändig rekreation och understödja möjligheter till friskvård
 • Arbetsplatserna ska erbjuda stor öppenhet och delaktighet, bland annat ska det finnas rutiner som ger varje anställd utrymme att reflektera över sitt arbete.
 • Forskning och utveckling ska vara en integrerad del inom varje del av vården och varje chef ska stödja sina medarbetare att bedriva forskning
 • MP vill tillåta arbetstidsmodeller som också innebär en arbetstidsförkortning. När det moderatledda landstinget tog bort denna möjlighet skapade det ett stort missnöje och innebar att kompetens försvann. Man kan inte utesluta att kvaliteten också blivit sämre, då möjligheten till återhämtning inskränktes.
 • MP vill pröva modeller för hur självständigheten ute på arbetsplatserna kan öka, exempelvis via intraprenadlösningar.
 • Det behöver skapas en samlad och central bedömning över den administration som sker på verksamhetsnivå för att sortera vad som måste göras och av vem, allt för att frigöra mer tid till patienten.
 • De olika IT-systemen behöver bli bättre, mer samkörda och mer användarvänliga.
 • Läkarnas tid måste samplaneras med övrig personal så att det går att jobba mer i mulitprofessionella team.

Det här givetvis inte allt, men ett axplock över vad MP tror är viktigt för att göra landstinget mer attraktivt och hur tiden kan användas mer effektivt.

Mer om hur läkarna kan få mer tid över till patienten hittar du här

Länkar Media: SVT, Skånskan, svd, SR, AB

bloggat: Jönsson,

Annonser

1 kommentar

Filed under Arbetsmiljö, Arbetstid, Landstingsfullmäktige

One response to “MP ser stora risker med personalbrist i framtiden

 1. Pingback: MP lanserar program för hälsa och vård | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s