Landstingsfullmäktige: rapport från en MP horisont

Idag sammanträder landstingsfullmäktige för att bland annat diskutera avgifter för screening, personalpolitik, kompetensförsörjning, jämställdhet och knäoperationer. Detta blogginlägg kommer att uppdateras kontinuerligt under dagen. Följ också debatten LIVE här

Första stora debatten handlar om avgifterna för screening där den styrande minoriteten och oppositionen kommit fram till skilda ståndpunkter. Kärnfrågan handlar om en bedömning om hur effektivt ett borttagande av avgiften är för att fler ska delta inte minst från grupper som är socioekonomiskt svaga. De styrande vill satsa merparten av de medel som de rödgröna vill använda till att ta bort avgiften till ganska oklara insatser i de områden som man menar skulle behöva sådana. Ärendet i sin helhet kan du hitta här

Cvijeta Stojninc Karlsson menar att långsiktighet ska prägla de beslut som fattas

Cvijeta Stojninc Karlsson kämpar för ökad jämlikhet

Cvijeta Stojnic Karlsson(MP) är nu upp i talarstolen och argumenterar kraftfullt för ett borttagande av screening avgiften ökar jämlikheten och förebygger ohälsa.

Efter en kort men intensiv debatt är det dags för beslut. Votering begärs och verkställs. För ovanlighetens skull väljer SD att stödja det rödgröna förslaget varför screening för mammografi, bukaorta och gynekologisk cellprovtagning blir avgiftsfritt.

Stöd för avgiftsfri screening från: FP i Stockholm, Sven Törnberg, docent och överläkare Regionalt Cancercentrum i sin forskning presenterad i Läkartidningen.

Nu blir det tåg. LF ska besluta om ett samverkansavtal i MÄLAB, som är ett trafikbolag ägt av de sex länen Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland. Ärendet introduceras av Trafiknämndens ordförande samt VD för MÄLAB, Mårten Levin. Besök gärna MÄLABS hemsidan, här. Mårten visar en film som beskriver MÄLAB, se den nedan:

– MÄLAB är en stor och viktig utbyggnad av trågtrafiken och en del i hur vi kan bygga framtidens kollektivtrafiksystem, säger Per Olof Svensson(MP).  Vi får dock inte glömma bort att göra liknande 20140212-161423.jpgsatsningar söder och väster ut. Stångådalsbanan och trafiken till Kalmar är ett viktigt sådant exempel, säger Per Olof Svensson.

Innan lunch hinner LF med att behandla en revisionsrapport om den modell som finns centralt för personalförsörjningen. Frågan är hur effektiv den är och vilken utsträckning den används. Revisorerna menar att landstingsstyrelsen bör fråga sig om modellen verkligen ger den information som behövs för att kunna ta ansvar för en långsiktig kompetensförsörjning. En nyckelfråga är just var detta ansvar ska ligga, centralt eller ute på verksamheterna?

– För miljöpartiet är det av avgörande betydelse att den politiska nivån förmår ta ansvar för de personalpolitiska frågorna inklusive den framtida kompetensförsörjningen, säger Margareta Fransson(MP). Jag kan inte tolka revisionsrapporten som något annat än den styrande minoritetens totala misslyckande och att man negligerat personalfrågorna. Jag vill ge dessa frågor ett betydligt större utrymme i framtiden, säger Margareta Fransson(MP). 

Nu vänsterpartiets motion om att landstingets ska skriva under CEMR deklarationen om jämställdhet. Läs om CEMR här. CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå. 16 svenska landsting har redan skrivit under och det borgligt styrda  SKL stödjer sina medlemar att skriva under.

-Jämställdheten i Sverige har långt kvar och det krävs stora insatser, säger Catarina Engström(MP). Det krävs också att vi har en god information om hur jämställdhetsarbetet ser ut inom landstinget. Idag spretar detta betänkligt. Vi behöver goda verktyg som kan hjälpa oss att öka medvetenhet om ojämställdheten och ha rutiner som leder till förbättring. CEMR deklarationen kan var en mycket god hjälp i detta arbete.CE1

Häpnadsväckande nog: Anita Jernberger svarar att eftersom det är ett så stort arbete måste vi fundera på om vi har råd och tid att verkligen genomföra jämställdhet i landstinget. Catarina ifrågasätter naturligtvis detta och konstaterar också att motionen legat i över ett år. Om det nu är så viktigt, varför har man inte satt igång arbetet?

Debatten rullar på. Många vill diskutera jämställdhet. Örjan Albin(V) gissar att Östergötland kan bli den första som säger nej till att skriva under. Inte så hedersamt för LiÖ. Cvijeta Stojnic Karlsson(MP) reagerar också på att alliansen inte vill skriva under av skälet att det är stort och viktigt arbete, samtidigt som man låtit motionen ligga obehandlad så länge. Ett så bra jämställdhetsarbete som möjligt borde vara en självklarhet för alla.

Ingvar Våxmo(SD) håller ett vidrigt inlägg där han anklagar invandrare för sexualiserats våld. Han får svar på tal av Emil Broberg(V) och Catarina Engström(MP). Som Emil säger i debatten, det visar på ett tydligt sätt varför man inte bör ta i SD ens med tång.

Debatten slut, dags för votering. Och så var det ett faktum Landstinget i Östergötland skriver inte under CEMR deklarationen för jämställdhet.

20140212-161204.jpgNu debatterar Margareta Fransson(MP) artroskopier med Lasse Pettersson(Vl). Atroskopier i knäled ökar markant i Östergötland, trots att nationella riktlinjer på området borde innebära en minskning. Margareta lyfter bland annat vikten av att implementera ny kunskap. Se mer i separat blogginlägg: Är knäoperationer onödiga?

Nu en interpellation från Margareta Fransson(MP), Mats Johansson(S) och Emil Broberg(V) om landstingets kompetensförsörjningen. Margareta Fransson lyfter bland annat hur läkarens tid kan användas mest effektivt:

Oroväckande är att andelen läkare som använder sin högsta kompetens hela eller större delen av arbetstiden minskar samtidigt som efterfrågan på högkvalitativ hälso- och sjukvård i Sverige ökar och kommer att fortsätta öka, säger Margareta Fransson(MP). En effektivare användning av läkarens tid är nödvändig om vi ska kunna möta framtidens utmaningar för hälso- och sjukvården med en ökade medelivslängd förbättrade metoder för diagnos och behandling. 

Margareta Fransson pekar också på att det är vi som politiker som är ytterst ansvariga. Den styrande minoriteten och Anita Jernberger(FP) har inte tagit sitt ansvar.

Annonser

1 kommentar

Filed under Landstingsfullmäktige

One response to “Landstingsfullmäktige: rapport från en MP horisont

  1. Pingback: Landstingsfullmäktige: rapport från en MP horisont | Artissima

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s