Grön primärvårdsblogg – del 1 Hälsocentraler

Miljöpartiet i landstinget i Östergötland kommer att göra tre fördjupningar den närmaste tiden, ungefär fram tills att valrörelsen drar igång på riktigt. Det kommer att handla om hur vi kan utveckla vården i grön riktning vad gäller hälsofrämjande arbete, komplementära behandlingar och ett förstärkt forskningsfokus och det kommer att involvera ett arbete kring hur vården kan möta en ökad psykisk ohälsa. Allra först ska vi dock lägga våra ansträngningar på att se över primärvården, den första linjens hälso- och sjukvård och den vård som möter stora konsumenter av vård, exempelvis våra äldre. Vårdcentralerna blir det naturliga huvudfokuset, men även akutsjukvård, LAH(lasarettsansluten hemssjukvård), geriatrik(äldres sjuklighet) och samverkan med kommunen kring hemsjukvården och serviceboenden kommer att beröras.

DEL 1 MILJÖPARTIET VILL ATT VÅRDCENTRALERNA BLIR HÄLSOCENTRALER

water_2Ett namnbyte av vårdcentralerna till att heta Hälsocentraler är viktigt i sig för att sända bra signaler om vad verksamheten kan bistå medborgarna med – att stödja var och en som på olika sätt vill förbättra sin egen hälsa. Samtidigt nöjer vi oss givetvis inte med att bara byta namn. Miljöpartiet vill stärka primärvårdens hälsofrämjande uppdrag. Det innebär ett större ansvar för patienternas och medborgarnas hälsoutveckling men också en förstärkning resursmässigt.

Skälet för miljöpartiet att prioritera det hälsofrämjande arbetet handlar  både om livskvalitet och om samhällsekonomi. Hälsa är en förutsättning för en god livskvalitet och det är vår övertygelse att oavsett hur sjuk man än är går det att åstadkomma förbättringar i hälsan för varje individ. Vår politiska idé om hälsocentraler grundar sig därför i ambitionen att ge alla människor de bästa förutsättningarna att förverkliga sig själva. Det är skäl nog och i sig men vi ser också att vi i framtiden måste använda våra resurser mer effektivt, inte minst för att rädda miljön och det innebär att vi inte kommer att ha råd att strö pengar på det som faktiskt går att förebygga och därmed undvika. Vi har alltså allt att vinna på en bättre hälsa!

KONKTRETA SATSNINGAR?

  • En satsning på det hälsofrämjande uppdraget innebär att det skrivs in i den regelbok som styr verksamheten i primärvården(vårdcentralerna/hälsocentralerna). Det kan innebära att fler dietister anställs eller att sjuksköterskor inriktade på livsstil kan ha mottagning eller att grupper av patienter med liknande problem ges möjlighet att träffas under professionella former. Vissa saker kan direkt regleras annat måste utvecklas från varje hälsocentralse unika förutsättningar.
  • Stimulansmedel, hälsopotter, hälsoinvesteringsfonder m.m. Punkten ovan handlar om de utökade krav miljöpartiet vill ställa och givetvis ersätta primärvården för. Därutöver vill vi hitta verktyg för att möjliggöra ytterligare satsningar. De gäller och hitta stimulanser som är effektiva och inte ger för mycket av blankettifyllande och byråkrati. FAr(fysik aktivitet på recept) kan säkert utvecklas och bli bättre. Exempelvis är kopplingen mellan kultur och hälsa intressant att titta på. Den befintliga Hälsopotten som landstinget har bör användas för att stödja nya och innovativa grepp och inte finansiera sådant som rimligen bör ingå i grunduppdraget. Utöver det vill miljöpartiet inrätta en hälsoinvesteringsfond tillgänglig för hela hälso- och sjukvården men som förstås också hälsocentralerna ska kunna nyttja. Pengarna från fonden ska gå till punktinsatser som är för dyra för att ingå i ordinarie verksamhet och som får ses som en investering för ekonomiska lättnader i framtiden.
  • Utjämna skillnader i hälsa – strävan efter ett mer jämlikt samhälle. I den totala ersättningen till primärvården vill vi fördela mer pengar utifrån de sociala förhållanden patienterna på hälsocentralen kommer ifrån än vad som görs idag. Det innebär både att hälsocentralerna som har de behoven rustas starkare för de ökade medicinska behov som vi vet kan kopplas till socioekonomi men också att mer pengar kan skjutas in till det hälsofrämjande och förebyggande området. Inte minst viktigt är det att ge barn och unga rättvisa och jämlika uppväxtvillkor.

Fler gröna tankar om primärvården utlovas inom de närmaste månaderna. Bland annat kommer vi att beskriva hur vi vill stärka primärvårdsforskningen i Östergötland, i anslutning till det även om vår allmänna forskningsvision och om målsättningen att Östergötland ska bli ett hälsolän.

 

 

 

 

 

Annonser

1 kommentar

Filed under hälso-och sjukvråd, primärvård

One response to “Grön primärvårdsblogg – del 1 Hälsocentraler

  1. Pingback: MP lanserar program för hälsa och vård | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s