Jämställd vård nu!

Idag är det internationella kvinnodagen. En dag då vi åter igen lite uppgivet kan konstatera, jaha så vi har inte kommit längre! Kvinnor får fortfarande inte lika lön för lika arbete, män utsätter fortfarande kvinnor för våld i en omfattning som förfärar och fortfarande är det så att kön på allt för många områden snävar in och begränsar människor och vilka valmöjligheter som står till buds. 

Den här bloggen handlar främst om hälso- och sjukvård och övrigt som landstinget i Östergötland ansvarar för. Uppslagen för att prata jämställdhet är även i ett sådant snävare perspektiv många. Allt ifrån lönepolitik, arbetsmiljö till hur vården möter kvinnor som utsatts för våld. Catarina Engström motionerade för något år sedan om att landstinget i Östergötland borde införa ett vårdprogram för våldsutsatta kvinnor. Vården menar MP måste både ha mod och kompetens att ställa de rätta frågorna.

Tyvärr genomsyras också vården av en mer strukturell ojämställdhet. Det finns en historiskt uppbyggd snedvridning inom hälso- och sjukvården som placerar mannen som norm och utgångspunkt för såväl forskning som praktik. Det innebär att risken finns för att kvinnor inte får optimal behandling eller diagnostik. Hjärtinfarkt oss kvinnor missas inte sällan och efter behandling är dödligheten högre. Studier visar att kvinnor väntar längre på behandlingar och får sämre tillgång till dyra behandlingsmetoder än män. Vid granskning av SOS- samtal framkommer att män oftare bedömdes vara i livshotande tillstånd och att kvinnor därför i genomsnitt får vänta längre på ambulans.

Miljöpartiet menar att detta är fullständigt oacceptabelt och att stora insatser måste sättas in för att öka kunskapen om kvinnors hälsa och specifika sjukdomstillstånd. I det alternativ till forskningsvision med strategier som MP presenterade nyligen lyftes kravet på att jämställdhetsaspekter ska finnas med som en viktig del när man fördelar forskningsresurser. Hur vården möter män och kvinnor lika eller olika utifrån fördomar och okunskap menar vi måste vara ett stående inslag i utbildning och kompetensutveckling för personalen. Det ska åligga chefen på kliniknivå att beakta och reflektera över hur kön påverkar bemötande och behandling av patienterna och tillse att all verksamhet sker utifrån evidens och vetenskap, snarare än tradition och fördomar. Ett minimikrav är att landstinget i Östergötland ansluter sig till SKL’s program för ökad jämställdhet i vården

Media: DN, DN, Svd, SvD, Svt, AB, AB, AB, Expressen, Expressen

Om kvinnodagens historia i DN

Bloggat: Ann-Marie, Motpol, Vårdfokus, Humanistbloggen, improveme, germund, dahmer, fian, zuleta, knipbloggen, kentpersson, nylander

Andra bloggar om: jämställdhet, feminism

Annonser

3 kommentarer

Filed under Jämställdhet

3 responses to “Jämställd vård nu!

  1. Trots detta arbetar betydligt fler kvinnor inom vården.

  2. sandra

    vi har visst lika lön för lika arbete!! Sluta sprid denna myt! Det borde vara bötesstraff på att sprida felaktiga uppgifter. Fast då hade svenska journalister blivit ruinerade för dom saknar förmåga att hålla sig till sanningen.

  3. Pingback: Se våldet inte missbruket | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s