MP Debatt: Riskerna med vårdval överväger

DEBATTARTIKEL

Cvijeta Stojninc Karlsson menar att långsiktighet ska prägla de beslut som fattas

Cvijeta Stojninc Karlsson menar att långsiktighet ska prägla de beslut som fattas

Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade nyligen beslut om att gå vidare med ett vårdval för primär hörselrehabilitering, dvs. hörselprov och enklare utprovning av hörapparat. Miljöpartiet tog efter moget övervägande ställning emot förslaget. Riskerna med att införa vårdval överstiger de fördelar som förändringen kan innebära.

Miljöpartiet är öppet för att pröva möjligheten av vårdval, olika valfrihetssystem eller att på andra sätt släppa in privata aktörer i vården, men vi är det inte oreserverat och vi ser inget egenvärde i att verksamhet drivs av någon annan än landstinget. Snarare menar vi att ”bevisbördan” ligger hos dem som vill göra en förändring i hur vården ska utföras och av vem. Detta kokar i huvudsak ner i två villkor vi ställer för att släppa på den egna regin.

  1. Det måste föreligga ett uppenbart problem i eller med den verksamhet som man föreslår förändra. Problem som man under en längre tid har försökt att rätta till men misslyckats med. Det sänder dåliga signaler rent ledningsmässigt att inte ha ett lösningsorienterat förhållningssätt till sin verksamhet.
  2. Det måste ge ett mervärde för patienterna och befolkningen i Östergötland som är större än de risker som förändringen innebär.

 Av utrymmesskäl kan vi inte i detalj motivera skälen till de två kriterierna, men i korthet handlar det om ett pragmatiskt förhållningssätt där nyttan för brukaren/patienten sätts i centrum, kombinerat med försiktighet och en vilja att sätta långsiktiga spelregler. Det handlar om att värna och utveckla den offentliga regin samtidigt som man öppnar upp för nya impulser och genomtänkta förändringar i hur vården drivs.

 När det gäller vårdval för primär hörselhabilitering kan miljöpartiet konstatera att den befintliga verksamheten håller en mycket hög kvalitet och har nöjda brukare/patienter. Det har funnits problem med tillgängligheten men färska siffror pekar på en klar förbättring. Riskerna med vårdval handlar främst om att man bryter vårdkedjan mellan den enklare hörselvården och den fördjupade hörselrehabiliteringen. Detta kan leda till att patienter får fel vård men också att effektiviteten minskar och därmed att kostnaderna för vården ökar. Vi befarar också att forskning och utveckling på området kan få ett sämre utfall då verksamheten sannolikt krymper. Någon jättelik dold efterfrågan på området menar vi inte är realistiskt att räkna med.

Därför kan vi inte dra någon annan slutsats än att det i rådande läge är bättre att landstinget låter bli att införa vårdval för primär hörselrehabilitering.

Cvijeta Stojnic Karlsson(MP), ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Margareta Fransson(MP), gruppledare

Bloggat: Hörsam

Relaterat: Risker med vårdval hörsel

Media: Debatt Corren HRF, Debatt Corren Stig Arlinger, Debatt Corren Susanna Ahlström

Andra skriver om: vårdval hörsel, hälso- och sjukvård, hörselskada

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under hälso-och sjukvråd, hörselvård, Landstinget i Östergötland, Vårdval

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s