Samarbete krävs för att utveckla kollektivtrafiken

Satsningar på kollektivtrafiken är nödvändiga för att vi ska kunna nå vitala miljömål för exempelvis klimatet. Vägtransportsektorn – bilar, lastbilar etc, står för ungefär 30% av Sveriges totala utsläpp av koldioxid. Att få till stånd en förändring av hur vi reser och hur vi transportera varor är därmed en avgörande pusselbit för hur vi kan lösa en hållbar utveckling.

 Miljöpartiet lägger i sin oppositionsbudget tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet en rad förslag som innebär att landstinget som organisation blir mer klimatsmart. Målet är att kunna åtgärda de flesta källorna till utsläpp och att på olika sätt kompensera för det som återstår.

 Men landstinget måste också börja ett offensivt arbete för att höja ambitionerna för kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill att landstinget lägger lite extra krut på att samtal om dessa högre ambitioner med de aktörer som sätter många av de befintliga förutsättningarna(hindren). Det handlar om staten som med en utebliven satsning på ostlänken hindrar en fortsatt utveckling av trafiken på pendeltågsstråken och det handlar om kommunerna och den gröna tanken på att mycket aktivt jobba med kollektivtrafikens förutsättningar i våra städer.

 Inte minst i våra stora städer Norrköping och Linköping finns en gigantisk potential för kollektivtrafiken att ta marknadsandelar från bilen på sträckor mellan stadskärna och omkringliggande tätorter. I vår oppositionsbudget finns medel avsatta för två nya stomlinjer som kan förverkligas efter en god dialog med kommunerna om anpassning av trafikplanering som innebär att förändringar sker i städerna som gör dessa linjer konkurrenskraftiga. Exempel  på förändringar kan vara en justering av antalet p-platser, förändring av p-avgift eller hur buss ges företräde i trafikmiljön via t.ex. signalprioritering och bussfiler. Om den typen av satsningar faller väl ut är det ett område som miljöpartiet vill satsa stort på i framtiden.

 Sammantaget innebär vår budget att kollektivtrafiken inom tre år planeras få ett tillskott om cirka 100 miljoner, vilket är 25 miljoner mer än den styrande minoriteten i landstinget avser att ge. Vi avsätter också engångsmedel för att driva kampanjer i syfte att understödja valet att resa med kollektivtrafik framför bil. Miljöpartiets inställning är att vi så snabbt som möjligt måste ställa om våra resvanor och att vi behöver slå ihop så många kloka huvuden som möjligt i detta arbete för det är endast genom en god samverkan med staten och länets kommuner som landstinget kan genomföra de satsningar som är nödvändiga för att kunna säkerställa en hållbar utveckling.

 Per Olof Svensson, ledamot Trafiknämnden

Gunnar Gustavsson, ledamot Landstingsfullmäktige

Bengt Nordström, ersättare Trafiknämnden

Tidigare publicerat: EXTRA ÖSTERGÖTLAND

Relaterat:Grön budget satsar på klimat och kollektivtrafik, MP kastar inte tärning med klimatet och framtiden, Vårdkvalitet centralt i grön budget, Grön budget satsar på arbetsmiljön

Andra bloggar intressant om: Kollektivtrafik, Klimat

Annonser

3 kommentarer

Filed under Klimat, kollektivtrafik, Landstinget i Östergötland

3 responses to “Samarbete krävs för att utveckla kollektivtrafiken

  1. Pingback: Grön budget satsar på klimat och kollektivtrafik | Grön landstingsblogg

  2. Pingback: Chockas styret i landstinget till att agera? | Grön landstingsblogg

  3. Pingback: MP presenterar kollektivtrafikstrategi | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s