Djur får lida på grund av offentliga aktörer

 På landstingsstyrelsen sammanträde den 12 april valde majoriteten att avslå miljöpartiets motion om ett förbättrat djurskydd i upphandlingen av ekologisk mat. Landstinget definierar i sitt avtal med leverantören ekologisk produktion i enlighet med riktlinjerna som finns i EU. Dessa motsvarar inte de höga krav på god djurhållning som återfinns i till exempel KRAV-märkningen.

 Den allra största skillnaden återfinns i grishållningen, där EU nöjer sig med att en ekologisk gris vistas på en betongplatta utomhus. En ”KRAV-gris” får röra sig friare, böka och beta och när det är varmt få tillång till gyttjebad. Viktiga skillnader återfinns även i mjölkproduktionen, t.ex ska KRAV-kon få vara för sig själv när hon kalvar och de nyfödda kalvarna får dia sin mor de 3-4 första dagarna. Ungtjurars utomhusbete, utomhusvistelse för getter och får, värphönsens sandbad är andra exempel där en KRAV-märkning ger en bättre djurhållning.

Utöver djurhållningen finns en rad fördelar med att tillämpa kriterier för ekologiskt som motsvarar de som KRAV har. KRAV har utvecklat regler för fisket med syfte att förhindra utfiskning, fler regler som rör de större miljösammanhangen för ekobonden och krav på miljöpolicy. KRAV håller på att utveckla kriterier för att också inkludera klimataspekten

 Denna konflikt mellan EU’s riktlinjer och hårdare svenska krav återfinns även i den konventionella djurhållningen och har aktualiserats i en rad rättstvister den senaste tiden. Sigtuna kommun till exempel befinner sig i en rättslig process med Servera med anledning av att kommunen ställt krav som motsvarar svensk djurskyddslag. En mycket bra artikel finns i DN 15/4 skriven av Jenny Jewert och som behandlar dessa frågor.

 Klart är att svenska jurister på Konkurrensverket och i en rad kammarrätter och förvaltningsrätter har fallit till föga för aggressiva storbolags krav på att fri konkurrens ska gå före alla andra värden, inklusive miljö och en etisk behandling av djuren. Detta samtidigt som Miljöstyrningsrådet alltjämt framhärdar i sin åsikt att det går alldeles utmärkt att ställa unika svenska krav som motsvarar exempelvis svensk djurskyddslag eller KRAV-märkningen.

Miljöpartiet menar att det är tragiskt att se hur landstingsstyrelsens politiska majoritet, vilket inom parantes inbegriper Centerpartiet, väljer att gå på Konkurrensverkets linje och lägga sig platt inför EU’s genomgående minimalistiska krav på god djuretik. Landstinget är en stor samhällsaktör och en stor upphandlar av varor och tjänster och bör i ett läge som detta gå före och vara ett föredöme.

Catarina Engström(MP), gruppledare i landstinget

Margareta Fransson(MP), landstingsstyrelsen

Media: Motala Tidning, NT

Bloggat: Strössel

Andra bloggar intressant om: djurskydd, KRAV, ekologisk mat, livsmedelsproduktion

Annonser

2 kommentarer

Filed under djurskydd, ekologisk proudktion, Landstinget i Östergötland, mat

2 responses to “Djur får lida på grund av offentliga aktörer

  1. Pingback: Bästa möjliga Djurskydd! | Grön landstingsblogg

  2. Pingback: ”Dåliga matvanor hotar den svenska folkhälsan” | Grön landstingsblogg

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s