Valspurt i Linköping: Gå och rösta – gärna grönt!

Imorgon är det valdagen, många har redan röstat, men för de flesta är det då som man går och lägger sin röst på det parti man bäst tror kan styra landet, Sveriges landsting eller regioner och alla kommuner. Det kan aldrig vara ett alternativ att inte gå och rösta. Demokrati förtjänar att tas på allvar och att varje myndig individ har ett personligt ansvar att förvalta.

Valstugorna2

Här en bild från trädgårdstroget i Linköping, där samtliga 8 riksdagspartier plus Fi och PP huserar.

Vi i miljöpartiet tycker naturligtvis att du ska gå och rösta grönt. Vi tror att vi har de idéer och förslag som bäst kan möta framtidens utmaningar.

Från MP riks har man valt att lyfta fram fyra viktiga utmaningar:

1. Klimatet – Barnens framtid står på spel. Vi vill göra det enklare att vara miljövänlig – och satsa på allt från kollektivtrafik och solenergi till ekologisk mat.

2. Skolan – Varje barn ska få en ärlig chans. Därför vill vi ge eleverna mer tid med sina lärare – och lärarna högre lön och fler anställda omkring sig.

3. Jobben – Fler ska ha ett jobb. Vi vill skapa nya jobb genom att storsatsa på tågen, klimatsmarta bostäder och förnybar energi.

4. Jämställdhet – Det är dags för jämställdhet. Vi vill ha lika lön, att sex utan samtycke blir olagligt och att män tar fler föräldradagar.

LÄS HELA MP’s nationella valmanifest här

Vidvalstugan1

Valarbetare vid MP’s valstuga. I förgrunden är Mattias Wingstedt i samspråk med två väljare.

Miljöpartiet i Östergötland har för landstingsvalet ett valmanifest bestående av 14 vallöften. Några exempel är:

 • Att bygga ut vårdcentralerna till hälsocentraler för att bättre möta de behov som finns med satsningar på forskning och utveckling.
 • Satsningar på personal och arbetsmiljö och ge möjlighet till arbetstidsförkortning.
 • Göra landstinget klimatneutralt till 2020.
 • Ta vara på den potential som finns på landsbygden.
 • Bygga ut kollektivtrafiken

Läs om alla 14 vallöftena här.

MP Östergötland har också släppt ett antal mer utförliga program under valrörelsen:

PåtorgetNilsMargareta

In i kaklet. Nils Hillerbrand, kandidat till Linköpings kommun kampanjar med landstingskandidaten Margareta Fransson på Lilla Torget i Linköping.

Miljöpartiet i Linköping har i valrörelsen lyft fram 10 förslag som leder till att Linköping blir en mer hållbar stad.

LINKPI~1

Så här åskådliggör MP Linköping sina satsningar för en mer hållbar stad

1/Flygplatsen blir till stadsdel. Vi vill att all flygverksamhet i Linköping samlas till Malmens flygplats. Om flygverksamheten flyttas skulle högattraktiv mark frigöras för nybyggnation och en ny stadsdel kan utvecklas i ett av stadens bästa lägen. 2/Fler pendeltåg och cykeln följer med. Även för landsortsbon ska kollektivtrafiken vara ett tilltalandeval. Vi vill utöka lokaltågstrafiken i Linköpings närområde, till exempel mellan Linköping och Kisa. Det ska vara möjligt att ta med cykel på bussar och regionaltåg. 3/Anlägga expresscykelvägar. Cykeln ska vara ett attraktivt och tryggt val året runt. Vi vill därför förbättra hela cykeltrafiksystemet, till exempel genom att anlägga särskilda expresscykelvägar. 4/Solceller på kommunala byggnader. Vi vill markant öka takten för installationer av solcellsanläggningar på lämpliga tak i kommunens olika fastighetsbestånd. 5/HBTQ-utbildad personal. Personal inom kommunens skolor, vård och omsorg ska ha kompetens inom HBTQ, liksom personal hos de externa aktörer som kommunen anlitar. 6/Skapa en kommunal biograf. Vi vill inrätta ett kulturcentrum som en ny arena för fria kulturutövare. Arenan ska också fungera som en plats att visa digital film för att främja lokal filmproduktion och intresset för smalare film. 7/Närbibliotek i Berga. Vi vill inrätta ett närbibliotek i Berga för att stärka folkbildningen och bidra till fler kulturarenor i stadsdelarna. 8/Utomhusbad mellan Ryd och Skäggetorp.  Vi vill i samråd med lokalinvånarna hitta en lämplig placering för att bygga ett nytt utomhusbad mellan Ryd och Skäggetorp. 9/ Stadsdelspark bakom Skäggetorpsskolan. Vi vill inrätta en stadsdelspark i Skäggetorp som ska rymma alltifrån lek och rekreation till spontana mötesplatser och möjligheter till stadsodling. 10/Inrätta nischade äldreboenden. Testa konceptet med profilboenden på några av kommunens äldreboenden. Profilinriktningarna ska väljas utifrån vad de äldre själva efterfrågar.

Hela MP’s program för Linköping hittar ni här

Och här några bilder till från kampanjandet på Linköpings gator och torg:

PåtorgetAnnika

Annika Lillemets, kandidat till riksdagen, samlar ihop sina flygblad för ännu ett pass av utdelande.

PåtorgetRebecka

Här kommer Rebecka Hovenberg, kandidat till Linköpings kommun, – redo att övertyga just dig att lägga din röst på Miljöpartiet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅtorgetvalarbetare

Ulf Flodin dyker upp med kaffetermos på ryggen. Erbjuder såväl väljare som trötta valarbetare en styrketår.

 

Till sist och igen GÅ OCH RÖSTA – OCH RÖSTA GÄRNA GRÖNT

Tidigare blogginlägg under valrörelsen:

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

Annonser

22 kommentarer

Filed under Uncategorized, VALET 2014

MP rapport: så kan vardagen blir giftfri

IMG_0203

MP presenterar En giftfri vardag utanför valstugan på torget i Motala fr.v Catarina Engström, Annika Lillemets och Agneta Niklasson

MP presenterar idag rapporten EN GIFTFRI VARDAG.

Vissa saker kan man själv göra för att skydda sig från farliga kemikalier men det mest effektiva och rimliga är att genom politiska åtgärder och beslut se till att förbjuda och begränsa sådana hälsovådliga ämnen i vår vardag.

Rapporten pekar särskilt på vikten av att skydda barnen från exponering.

 

 

 

Några förslag ur rapporten:

 • Göra alla förskolor helt giftfria
 • Inventera offentliga lokaler och successivt fasa ut farliga ämnen
 • Öka andelen ekologiska livsmedel i offentlig verksamhet
 • Ta ansvar för att minska farliga läkemedelsrester i miljön

Kemikalier finns i nästan allt som du kommer i kontakt med i din vardag. De finns i kläder, mat, smink, hygienprodukter, byggmaterial, plastpackningar, elektronik, leksaker mm.

Engiftfrivardag

Klicka för att komma till rapporten

Forskare har hittills identifierat flera hundra ämnen som kan störa människans hormonsystem. Kända exempel är ftalater, bisfenol A, bromerade flamskyddsmedel, bly och kvicksilver. Störningar i hormonsystemet leder till ett ökande antal fall av cancer, diabetes, försämrad spermakvalitet, missbildade könsorgan, sköldkörtelproblem, låg födelsevikt och för tidiga eller avbrutna graviditeter. Många kemikalier är ännu inte studerade, och den samlade effekten av alla dessa kemikalier, den s.k. cocktaileffekten, är omöjlig att förutse.

– Jag är bekymrad över den utveckling vi ser med allt fler kemikalier i en hel uppsjö av produkter som finns nära oss i vår vardag, säger Annika Lillemets(MP), kandidat till riksdagen. Särskilt upprörande är det att vi utsätter våra barn för ämnen som vi i bästa fall inte vet effekterna av och i värsta fall faktiskt kan misstänkas leda till ökad risk för ohälsa.

 – Vi vill ta tydlig ställning för barnen, säger Agneta Niklasson(MP), kandidat till riksdag och kommun(Motala). Inga miljöer där små barn vistas i ska exponeras för kända miljögifter. Alla förskolor ska inventeras och vid behov saneras. Som stöd till kommunerna vill vi utveckla ett nationellt kunskapscentrum för hur detta bäst kan genomföras.

 – Även landstingets miljöer ska inventeras, menar Catarina Engström(MP), kandidat till landstinget. En organisation vars syfte är hälsa och ökad livskvalitet ska naturligtvis inte genom sina lokaler, material eller produkter ge upphov till en risk för ohälsa.

LÄS HELA RAPPORTEN HÄR

Alla Valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

 

21 kommentarer

Filed under Miljö, Uncategorized

MP – i regnbågens alla färger

För tionde året i rad gick idag Kärleksparaden av stapeln som en höjdpunkt under Regnbågsveckan. Allt förnämligt arrangerat av RFSL Linköping, RFSU Linköping och RFSL Ungdom Sydost.

parad10

Kärleksparaden passerar S:t Larskyrkan

Innan paraden…

….upplät Miljöpartiet hela sin talartid på Lilla torget åt att adressera HBTQ(homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner)-politiska frågeställningar i form av ett samtal mellan Evelina Alsén och Cecilia Bergfasth, bägge kandidater för MP till landstinget.

EvochCec1

De pratade bland annat om föräldraförsäkringen – att det borde bli möjligt för en tredje vuxen att kunna ta ut föräldraledighet genom att ha försäkringen tredelad. Två tredjedelar fördelas mellan vårdnadshavarna och den tredje fördelas fritt. De redogjorde också för miljöpartiets förslag att inkludera transpersoner i hatbrotts- och hetslagstiftningen och avskaffa 18-årsgränsen för korrigering av juridisk kön (som inte är oåterkalleligt), liksom ambitionen att  höja HBTQ-kompetensen i skola, vård och omsorg. Och mycket annat. LÄS gärna deras DEBATTARTIKEL i CORREN.

I paraden

PArad8

I grön tröja med flagga i handen MP veteranen Gert Franzén

Ett av Miljöpartiets motto är ATT ALLT KÄRLEK ÄR BRA KÄRLEK

Lika rätt för alla är fortfarande ingen självklarhet. Fortfarande utsätts människor för diskriminering och hatbrott på grundallkärlekbraCecilia av sin sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Det är dags att förändra de lagar och normer som leder till diskrimingering och ohälsa.

 

 

fredrikfanbärare

Fredrik, definitivt den fanbärare med bäst vift- och svajteknik

Parad7

I främsta ledet, Johan, Sharmineh och Birgitta

AnnikaL

Här MP’s östgötska riksdagsledamot Annika Lillemets i mycket passande outfit!

Broschyrutdelning

BroschyrytdelningI  miljöpartiets broschyr får man bland annat veta att vi vill att asylrätten för HBTQ-personer stärks och att den som flyr undan förföljelse inte skickas tillbaka till ett land där homosexualitet är olagligt

Bröllop!!

Emil Åkerö bjöd kärleksparadens församlade i Tages hörna på en rejäl överraskning då vi alla helt plötsligt befann oss på ett bröllop.

bröllop

Emil Åkerö gifter sig med Joakim Östergaard. Vigselförättare var Madelaine Vilgren

Avslutningsvis en öl i värmen

Årets jubileumsparad ägde rum i stålande solsken och en aktningsfull sensommar värme. Som en skänkande giv stod så ängel Take Aanstoot och serverade alkoholfri iskall öl från en cykeldriven ölkärra:

take

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

21 kommentarer

Filed under VALET 2014

MP presenterar KLIMATOFFENSIV i 3 delar

DSC_1211

Presskonferens: Bengt Nordström och Margareta Fransson presenterar Grön Klimatoffensiv i 3 delar

Miljöpartiet i Östergötland presen-terade idag sin strategi för hur landstinget ska arbeta med klimatfrågan i framtiden.

Det handlar om en klimatoffensiv i tre delar:

 

 • Landstingets egen verksamhet ska vara klimatneutralt till 2020
 • Landstinget ska genom sin egen verksamhet, framförallt
  klimatoffensiv

  KLICKA!

  kollektivtrafik och påverkan på samhällsplanering, bidra till att Östergötland i övrigt belastar klimatet i mindre utsträckning

 • Landstinget ska genom att vara ett föredöme entusiasmera andra aktörer till ett bättre klimatarbete

 

– Alla måste ta sitt ansvar och dra sitt strå till stacken, säger Bengt Nordström(MP), landstingskandidat och språkrör för Miljöpartiet i Östergötland. Vi vill att landstinget som stor organisation går före och visar ledarskap i arbetet med att utforma ett klimatsmart samhälle. Klimatet väntar inte, det måste bli verkstad nu, säger Bengt Nordström(MP)

 

 – Miljöpartiet lanserar därför ett helt paket för hur landstinget kan gå på offensiven i klimatfrågan, säger Margareta Fransson(MP), landstingskandidat och språkrör för Miljöpartiet i Östergötland. Landstinget ska vara klimatneutralt senast 2020 och alltså inte stå för några nettoutsläpp av växthusgaser, säger Margareta Fransson(MP)

 

 – En annan viktig del handlar om att bygga ut kollektivtrafiksystemen i Östergötland och att påverka samhällsplanering så att gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras framför bilen, säger Bengt Nordström(MP).

 

–  En omställning till ett klimatsmart samhälle kan inte vänta, säger Margareta Fransson(MP). Alliansens år vid makten i landstinget har varit förlorade år. De har inte ens förmått att mäta den totala mängden utsläpp av växthusgaser och följaktligen inte satt ett mål för hur utsläppen kan minska.

Om du inte redan hunnit klicka dig dit så finner du hela vår strategi H Ä R

Tidigare inlägg om klimat:

Hela vår kollektivtrafikstrategi här: MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Länkar MP riks: kort om vår klimatpolitik, 7-stegs programmet för klimatet, Granskning av Alliansens klimatpolitik

Fördjupning:  Att beräkna växthusgasutsläpp – Greenhouse Gas Protocol, Energimyndigheten – klimatkompenseraHandbok klimatkompensation, CDM’s hemsida, FN’s klimatpanel – IPCC

 

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

21 kommentarer

Filed under Klimat, Landstinget i Östergötland

MP: Intensivt kampanjande i väster

Bloggen följer landstingskandidaternas intensiva kampanjarbete över hela länet. Denna gång tittar vi till Cvijeta Stojnic-Karlssons idoga valarbete i Mjölby och Ödeshög tillsammans med såväl rikspolitiker som lokalpolitiker.

Cvijeta kampanjar med Jakob Rosenqvist(MP), lokalpolitiker och Annika Lillemets(MP), riksdagsledamot i MJÖLBY

Cvijeta kampanjar med Jakob Rosenqvist(MP), lokalpolitiker och Annika Lillemets(MP), riksdagsledamot i MJÖLBY

 

 

Här är Jakob utbytt mot listettan i Mjölby: Eric Westerberg

Här är Jakob utbytt mot listettan i Mjölby: Eric Westerberg

 

 

 

 

 

Det räcker inte att stå och vänta på att folk ska komma fram, man måste ut bland brevlådorna för att så så många som möjligt:

Flygbladsutdelning i Mjölby

Flygbladsutdelning i Mjölby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödeshög är Cvijetas hemmaplan. Kampen för att rädda Vättern är en prioriterad fråga.

fr.v Karin Langhard, Annika Lillemets, Cvijeta Stojnic Karlsson

fr.v Karin Langhard, Annika Lillemets, Cvijeta Stojnic Karlsson

Bra uppslutning på torget!

 

fr.v Karin Langhard, Annika Lillemets, Gunnar Björkman, Marion Rens

fr.v Karin Langhard, Annika Lillemets, Gunnar Björkman, Marion Rens

 

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

21 kommentarer

Filed under VALET 2014

Mitt besök hos barnmorskorna

Margareta Fransson(MP)

Margareta Fransson(MP)

Mitt i sommaren valde jag att göra ett besök i vårdpersonalens verklighet, mitt i en potentiell sommarbemanningskris och hos en grupp som protesterar allt mer högljutt över hur deras situation ser ut. Jag skrev en debattartikel till NT där jag redogjorde för bakgrunden och mina upplevelser på förlossningen på ViN. Artikeln blev aldrig publicerad, men när jag härom dagen läste i Corren om situationen på medicinlinjen på US tänkte jag att de mer allmängiltiga resonemangen ändå borde se någon form av dagsljus här på bloggen. Att uppmärksamma barnmorskornas situation är dessutom aldrig fel. Jag presenterar alltså här på bloggen:

Ohållbar situation för barnmorskorna

”Barnmorskekris” har varit ett allt för vanligt använt ord inom den svenska sjukvården på senare år. Brist på barnmorskor, överbeläggningar och hårt tryck på avdelningarna väcker stark oro hos föräldrar i slutskedet av en graviditet. Kommer vi att få den vård vi behöver? Precis som i övriga Sverige är det brist på barnmorskor i Östergötland och de som jobbar har en hög genomsnittsålder, ca 55 år, varför problemet kommer att bli värre framöver. En studie visar på att självskattningen av utbrändhet är hög i yrkesgruppen och att var tredje barnmorska upplever någon form av utbrändhet

Sommarbemanningen är svår att komma åt, samtidigt som det varje år känns som att det kommer som en fullständig överraskning för den politiska ledningen. Den ensidiga ändringen av semestrarna som landstinget beslutade strax innan sommaren och som skedde helt utan kompensation till de drabbade var mycket olycklig och visade på en oförmåga att tänka strategiskt ens när det gäller något så förutsägbart som problem med sommarbemanningen. Olika typer av upprop bland barnmorskor har duggat tätt och senast i Östergötland handlade det om krav på lönelyft från barnmorskorna på Vrinnevisjukhuset.

Mot denna bakgrund valde jag att spendera en dag mitt i semestern för att gå bredvid på förlossningen i Norrköping och på så sätt få ett mer direkt och personligt intryck av barnmorskornas vardag. Redan på morgonen fick jag bevittna hur man fick pussla med arbetstider och hur någon blev tvungen att gå in och ta ytterligare ett nattpass. ”Det här är vardag för oss barmorskor, att ständigt få hoppa in och jobba extra pass. Det tär på ens ledighet”, säger någon. Det mest omtumlande mötet under dagen var med en gravid kvinna som på fullt allvar sa att hon hade tvekat över att åka in, just med tanke på den överbelastade personalsituationen. Det är mycket illa om en höggravid kvinna ska behöva tänka på något annat än sig själv och sitt barns hälsa och välmående!

Att påstå att jag och miljöpartiet vid ett maktövertagande i höst i ett trollslag och i grunden kan förändra sommarsituationen för barnmorskor och annan vårdpersonal vore inte särskilt trovärdigt. Semestertider kommer alltid ”ställa till det” och innebära en mer pressad situation. Men vi kan börja tänka strategiskt kring dessa frågor. Exempelvis när det gäller att kompensera för den ökade belastningen. Generositet här kommer betala sig mångfalt i form av attraktivitet och förmåga att behålla en nöjd personal.

Det finns också en rad åtgärder som är mer generella och inte bara gäller sommaren. Jag tror det behövs en ”ny deal”, en bred dialog med personalen om deras arbetssituation. Alltifrån kontroll över arbetstid och arbetstidsmodeller till en genomlysning och förbättring av it-system och administration. Jag vill frigöra mer tid för vårdpersonalen att trivas och utvecklas i sin profession och i sitt möte med patienten. På så sätt skapar vi här i vårt landsting och i vår region Sveriges mest attraktiva arbetsplatser.

Efter en dag på förlossningen var intrycken förstås många. Bilden av en yrkeskår av mycket professionella medarbetare med ett starkt fokus på den förlösande kvinnan dominerar. De brinner för sitt yrke och vill inte annat än att kunna utöva det fullt ut med de bästa förutsättningarna. Det åligger oss politiker att skyndsamt åtgärda de brister som finns idag för att kunna skapa de villkor som krävs för en patientsäker vård av högsta kvalitet och en arbetsmiljö som främjar hälsa och arbetsglädje.

Margareta Fransson(MP), gruppledare i landstinget

 

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

21 kommentarer

Filed under Förlossningsvård, hälso-och sjukvråd, Personalpolitik, VALET 2014

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Cecilia vid ÅbackaCecilia kommer ursprungligen från Gotland, men har flyttat runt under hela sitt liv.
Nu känner hon sig dock tämligen bofast Linköping efter att ha bott där i 15 år, med undantag för ett år i Toronto som utbytesstudent. Vid Linköpings universitet och vid York university har Cecilia bland annat läst litteratur- och kvinnovetenskap

– Under min utbytestid fick jag inblick i alternativa samhällsstrukturer och ett bredare perspektiv över moraliska och etiska hänseenden angående rättvisefrågor, säger Cecilia Bergfasth, landstingskandidat

Demokrati har alltid varit viktigt för Cecilia. Hon tycker att detta känns särskilt angeläget nu, i en tid där allt fler personer ifrågasätter demokrati och transparens och det var också detta som motiverade henne att själv engagera sig politiskt

–   Jag accepterar inte att människor utsätts för hatbrott i vårt land, att företag tillåts exploatera våra naturtillgångar eller att människor lever under extremt knappa omständigheter.

Har du några politiska uppdrag idag?

För närvarande sitter jag som ersättare i Socialnämnden och ser många områden där vi kan fördela resurserna bättre och skapa ett Linköping där alla kan känna sig trygga och våga lita på att de har råd att leva. Miljö- och klimatfrågor går för mig hand i hand med omsorgsfrågorna, då det handlar om att skapa ett hållbart samhälle för alla.

Här en kort youtube film om Cecilias landstingskandidatur:

Vad vill du driva i landstinget?

 • Vården ska vara tillgänglig för alla

Jag vill arbeta för att göra vården mer rättvis och modern. Vård ska ges jämlikt och jämställt och inkludera alla oavsett könsidentitet, hudfärg eller inkomst. Vården måste bättre möta unga människor och vara mer tillgänglig på internet. En ska kunna läsa sin egen journal på nätet.

 • Rikt och inkluderande kulturliv

Jag vill se ett rikt och kreativt kulturliv i Östergötland där fler möten sker mellan professionella och amatörer. Jag brinner för att kulturen ska inkludera alla, exempelvis människor med funktionsnedsättningar. Jag tror också att kulturen kan användas mer i vården. Kultur liksom natur kan ge extra energi och vara en läkande kraft.

 • Helhetssyn på människan

Jag vill utveckla vården till att ha ett mer nyfiket förhållningssätt gentemot patienter och anhöriga. Patienten måste få bli medskapande i mötet med vården och kunna bidra med sin erfarenhet. Tid och resurser måste ges till personalen för att göra detta möjligt

KONTAKT:

cecilia.bergfasth@linkoping.se

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

22 kommentarer

Filed under VALET 2014

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

PeterN2Peter Nolinge är 51 år, gift och bor i Malmslätt utanför Linköping. Han har varit med i miljöpartiet i ca 4 år och  kandiderar nu för första gången till landstingsfullmäktige. Peter jobbar som vårdare på beroendekliniken på US. Tidigare har han även jobbat med akutpsykiatri och flyktingpsykiatri.

Peter gillar att såväl läsa som skriva böcker. Uppskattar även teater, resor, filmer, politik, fjällvandring och rättsfall. Är nämndeman vid Linköpings Tingsrätt. Promenader och joggingrundor i naturen kring Malmslätt finns också med på listan av aktiviteter.

Peter har även ett politiskt uppdrag i Linköpings kommun, som ledamot i bildningsnämnden. En nämnd som ansvarar bland annat för gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen.

Varför valde du att gå med i Miljöpartiet?

Anledningen till att jag en gång valde Miljöpartiet var partiets syn på medborgares rättigheter, att politiker inte ska sitta år efter år på samma plats och naturligtvis Mp:s syn på naturens värde.

Vad engagerar dig i landstingspolitiken?

Jag brinner för att göra vården bättre, mer serviceinriktad och mer patientsäker. Det finns en stor potential att använda ny teknik, såväl för att vässa vårdkvalitetet och patientnytta som att spara in en slant för andra resursförstärkningar. Mitt hjärta klappar lite extra för människor med psykisk ohälsa. Jag kan se att vården idag inte alltid fungerar optimalt för denna patientgrupp. Här behövs en kraftsamling på flera fronter för att åstadkomma förbättring

Vilka är dina prioriterade frågor?

 • förbättra den psykiatriska vården

Jag vill se ett systematiskt arbete för att utveckla den psykiatriska vården. Arbetssätt, behandlingsmetoder och öppenhet måste belysas och utvärderas för att nå bättre patientnöjdhet och bättre medicinska resultat. Dialog måste upprättas mellan verksamhet, patienter, anhöriga och landstingsledning.

 • vården bättre ska utnyttja modern teknik

E-hälsa innebär att vården utnyttjar alla moderna tekniska möjlig-heter till att göra kommunikationen optimalt effektiv. För att enga-gera dig som patient. För att kunna ge så bra behandling som möj-ligt. Och för att ansvariga politiker bättre ska kunna följa upp verk-samheten.

 • vården ska leverera en bättre service och ett bättre bemötande

Jag brinner för att sätta dig som patient i centrum. Min ambition är att vården ska få bättre förutsättningar att möta individen utifrån en helhetssyn. I grunden handlar det om att frigöra tid för mer patientkontakt och överlåta pappersarbetet till administratörer. Var och en ska gör det den är bäst på!

KONTAKT

peter.nolinge@linkoping.se

Blogg: peterimp.mpbloggar.se

 

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

 

22 kommentarer

Filed under VALET 2014

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Klicka på bilden för att komma till vårt strategidokument

Klicka på bilden för att komma till vårt strategidokument

Mp presenterar idag sin strategi för hur landstinget och sedermera Region Östergötland succesivt kan bygga ut kollektivtrafiksystemen i Östergötland. Vi tycker att det hittills satsats för lite och att ambitionerna måste skruvas upp, inte minst för att kollektivtrafiken ska kunna bli en del i lösningen av klimatkrisen. Detta är en rejäl framtidsutmaning som kräver visioner, långsiktighet och konkreta åtgärder.

 

Miljöpartiet menar därför att det är dags att börja föra en offensiv kollektivtrafikpolitik, där ett viktigt syfte blir att kunna möta de nationella och regionala klimatmålen. Persontransporter står för 40% av regionens utsläpp av växthusgaser och en viktig strategi för att minska på utsläppen blir naturligtvis att hitta alternativ till bilen.

– Ett första steg innebär en satsning på kampanjer för att öka andelen resenärer som åker med kollektivtrafik, säger Bengt Nordström, språkrör för Miljöpartiet i Östergötland. Det kan handla om information och reklam, men också gratiskampanjer och samarbeten med stora arbetsplatser för att underlätta kollektivt resande. Vi vill också arbeta mer aktivt med kommunerna och ta fram attraktiva trafiklösningar med motprestationer i form av stadsmiljöer som inte i första hand prioriterar bilen som färdmedel. En relativt snabbt genomförd åtgärd måste bli att få slut på krånglet och göra bussar och tåg

Bengt Nordström, språkrör Miljöpartiet i Östergötland

Bengt Nordström, språkrör Miljöpartiet i Östergötland

mer användarvänliga. Det ska vara enkelt att köpa sin biljett och det ska vara möjligt att ta med cykeln på tåget.

– Kan vi med dessa satsningar öka andelen som reser med kollektivtrafiken vidtar fler steg att successivt bygga ut kollektivtrafiksystemen och hitta de nya och moderna sätten att förflytta oss på som är skonsamt mot miljö och klimat. För miljöpartiet är det viktigt att utvecklingen av kollektivtrafiken sker i nära dialog med resenärer och blivande resenärer. Därför innehåller vår strategi också en större satsning på medborgardialoger som ska ha reellt inflytande i beslutsprocessen, säger Bengt Nordström, språkrör för Miljöpartiet i Östergötland

 

Miljöpartiets kollektivtrafikstrategi i åtta punkter, VI VILL:

 1. Bygga ut pendeltågsystemet i Östergötland och till angränsande län
 2. möta en bra stadsmiljö med mer satsade resurser på kollektivtrafik
 3. föra en dialog med kommunera om hur stadsmiljöerna kan bli mer kollektivtrafikvänliga
 4.  att den långsiktiga kollektivtrafikstrategin utgår från miljö- och klimatmålen
 5. Föra en aktiv dialog med medborgare och brukare på landsbygden om hur trafiken kan utvecklas
 6. Utveckla bytespunkterna till attraktiva serviceställen som kan locka till ökat resande med kollektivtrafiken
 7. höja kollektivtrafikens attraktivitet genom att satsa på moderna tekniska lösningar
 8. ha kvar en relativt hög samhällsfinansieringsgrad för fortsatt överkomliga resor med buss och tåg

LÄS OM PUNKTER I MER UTVECKLAD FORM HÄR

LÄS HELA VÅRT REGIONPROGRAM HÄR

Fler inlägg om kollektivtrafik:

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

23 kommentarer

Filed under Klimat, kollektivtrafik, VALET 2014

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

CatarinaBild2014Catarina Engström är bosatt i Motala tillsammans med sin man och tollaretiken Ella, där hon  jobbar som skolledare . Barnen är utflugna och har själva barn. Barnbarnen Stina och Aksel har hög prioritet i Catarinas liv. Viktigt är också  intresset för olika typer av naturupplevelser: skidåkning, paddling, bad och fjällvandring. Gärna tillsammans med familjen.

Catarinas politiska engagemang har sitt ursprung i detta natur- och friluftsintresse och successivt har miljö-och hållbarhetsperspektiven vuxit fram och tagit form i en stark vilja för förändring och större ansvarstagande.

Under tre mandatperioder var Catarina gruppledare i kommunfullmäktige i Motala och ett av två språkrör för MP Motala. Mellan 2006 och 2010 innebar det också ett ordförandeskap i Tekniska nämnden

En alldeles utmärkt position om man vill påverka kommunens miljö- och klimatarbete, säger Catarina Engström(MP). Bland annat antog kommunen under starkt pådrivande från MP en handlingsplan för energi och klimatfrågor med mätbara mål för minskade koldioxidutsläpp mot klimatneutralitet.

Vad driver dig?

Det som driver mig politiskt är visionen om ett hållbart samhälle där våra barnbarn och deras barn lever i en värld präglad av ekologisk balans och med en värdegrund som bygger på allas lika värde.

Stort naturintresse….men kulturen då?

Jag är också kulturkonsument och njuter av musik, bildkonst, teater och inte minst dans. Oftast har jag ett par böcker på gång samtidigt. Alltid någon deckare som jag sträckläser och varvar med annan skönlitterär litteratur.

Vilka politiska uppdrag har du idag?

Jag sitter i landstingsfullmäktige på ett Motalamandat, jag är ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning.

Prioriterade frågor i landstingsvalet:

 • Förstärka rehabiliteringen – gärna grön!

Även den som har blivit sjuk ska ha rätt till bästa möjliga hälsa. Jag vill verka för en rehabilitering som ser människan och bygger på det friska och jag vill att den ska omfatta alla, även äldre och kroniskt sjuka. För bland annat människor som drabbats av utmattningssyndrom vill jag erbjuda mer av behandling med naturinslag, så kallad grön rehabilitering.

 • Ta större miljö- och klimatansvar. Kämpa för en giftfri miljö

Jag vill sätta miljön högt på dagordningen. Klara och tydliga mål ska leda till större miljöansvar. Landstinget ska vara klimatneutralt senast 2020. Jag vill göra landstinget till en säker och giftfri miljö med så få läckage av kemikalier som möjligt.

 • Förbättra Barn och Ungas psykiska hälsa

Jag vill se till att skolan och vården och föräldrarna samarbetar bättre för att hjälpa barn eller unga som mår dåligt. Vården måste bli bättre på att se de tidiga signalerna, vårdcentralerna ges mer resurser och uppdraget till psykiatrin utvecklas.

KONTAKT

catarina.engstrom@gmail.com

Alla valbloggar:

Valspurt i Linköping -Gå och rösta och rösta gärna grönt

MP rapport: Så kan din vardag bli giftfri

MP – i regnbågens alla färger

MP presenterar klimatoffensiv i 3 delar

MP: intensivt kampanjande i väster

Mitt besök hos barnmorskorna

Presentation av landstingskandidater: Cecilia Bergfasth

Presentation av landstingskandidater: Peter Nolinge

MP presenterar kollektivtrafikstrategi

Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

MP enda parti hos Vårdförbundet

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

MP minglar med Vårdförbundet

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

MP på Mjölby Vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

MP vill införa flexjobb i Östergötland

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Se våldet inte missbruket

MP presenterar 14 gröna vallöften för landstinget

50% ekologiskt till 2018

MP lanserar program för vård och hälsa

22 kommentarer

Filed under VALET 2014