Presentation av landstingskandidaterna: Catarina Engström

CatarinaBild2014Catarina Engström är bosatt i Motala tillsammans med sin man och tollaretiken Ella, där hon  jobbar som skolledare . Barnen är utflugna och har själva barn. Barnbarnen Stina och Aksel har hög prioritet i Catarinas liv. Viktigt är också  intresset för olika typer av naturupplevelser: skidåkning, paddling, bad och fjällvandring. Gärna tillsammans med familjen.

Catarinas politiska engagemang har sitt ursprung i detta natur- och friluftsintresse och successivt har miljö-och hållbarhetsperspektiven vuxit fram och tagit form i en stark vilja för förändring och större ansvarstagande.

Under tre mandatperioder var Catarina gruppledare i kommunfullmäktige i Motala och ett av två språkrör för MP Motala. Mellan 2006 och 2010 innebar det också ett ordförandeskap i Tekniska nämnden

En alldeles utmärkt position om man vill påverka kommunens miljö- och klimatarbete, säger Catarina Engström(MP). Bland annat antog kommunen under starkt pådrivande från MP en handlingsplan för energi och klimatfrågor med mätbara mål för minskade koldioxidutsläpp mot klimatneutralitet.

Vad driver dig?

Det som driver mig politiskt är visionen om ett hållbart samhälle där våra barnbarn och deras barn lever i en värld präglad av ekologisk balans och med en värdegrund som bygger på allas lika värde.

Stort naturintresse….men kulturen då?

Jag är också kulturkonsument och njuter av musik, bildkonst, teater och inte minst dans. Oftast har jag ett par böcker på gång samtidigt. Alltid någon deckare som jag sträckläser och varvar med annan skönlitterär litteratur.

Vilka politiska uppdrag har du idag?

Jag sitter i landstingsfullmäktige på ett Motalamandat, jag är ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden och vice ordförande i beredningen för behovsstyrning.

Prioriterade frågor i landstingsvalet:

 • Förstärka rehabiliteringen – gärna grön!

Även den som har blivit sjuk ska ha rätt till bästa möjliga hälsa. Jag vill verka för en rehabilitering som ser människan och bygger på det friska och jag vill att den ska omfatta alla, även äldre och kroniskt sjuka. För bland annat människor som drabbats av utmattningssyndrom vill jag erbjuda mer av behandling med naturinslag, så kallad grön rehabilitering.

 • Ta större miljö- och klimatansvar. Kämpa för en giftfri miljö

Jag vill sätta miljön högt på dagordningen. Klara och tydliga mål ska leda till större miljöansvar. Landstinget ska vara klimatneutralt senast 2020. Jag vill göra landstinget till en säker och giftfri miljö med så få läckage av kemikalier som möjligt.

 • Förbättra Barn och Ungas psykiska hälsa

Jag vill se till att skolan och vården och föräldrarna samarbetar bättre för att hjälpa barn eller unga som mår dåligt. Vården måste bli bättre på att se de tidiga signalerna, vårdcentralerna ges mer resurser och uppdraget till psykiatrin utvecklas.

KONTAKT

catarina.engstrom@gmail.com

Lämna en kommentar

Filed under VALET 2014

MP enda parti hos Vårdförbundet i Motala

Vårdförbundet  är en viktig samtalspartner för såväl politiker som profession när det gäller utveckling av vården. Därför är det snudd på tragiskt att Miljöpartiet var det enda parti som dök upp till Vårdförbundets mingel i västra Östergötland, förlagIMG_0159t till Motala lasarett.

Vid minglet presenterade Vårdförbundet sina Två Måsten i vårdpolitiken:

SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

 • Inför strukturerad yrkesintroduktion
 • Inför Akademisk Specialisttjänstgöring för sjuksköterskor
 • Skapa möjligheter för en jämställd livslön

HÅLL SAMMAN VÅRDEN FÖR VARJE PERSON

 • Inför personcentrerat arbetssätt i vården
 • Stärk kommunerna i rollen som viktiga vårdhuvudman
 • Satsa en IT-miljard för snabbare e-hälsoutveckling

- Samtliga punkter ligger väl i linje med den politik som Miljöpartiet beskriver i sitt Valmanifest, säger Catarina Engström(MP), gruppledare i landstinget. Det handlar om kraftiga satsningar på personalpolitiken, ett helhetstänkande när det gäller patienterna och en modernisering av vården, inte minst när det gäller e-hälsa och mer effektiva IT-system.

 

 

Lämna en kommentar

Filed under VALET 2014

Catarina Engström samtalar med kvinnojouren

IMG_0158

Catarina Engström tillsammans med Sandra Kindström, en av kvinnojourens två heltidsanställda

Miljöpartiet var inbjuden till frukostmöte oss kvinnojouren i väst. Catarina Engström(MP) hörsammade inbjudan och fick en stund av givande samtal.

Kvinnojouren i Motala, vilken även omfattar Mjölby och Vadstena, har funnits sedan 1992 och är medlem i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS.

 

 

 

Kvinnojouren i Motala:

 • har två heltidsanställda som arbetar dagtid,
 • har  ett par kvällsjourer i veckan
 • har  en egen jourexpedition med möteslokal
 • och förfogar över ett skyddat boende.

Jouren är i behov av ett långsiktigt ekonomiskt stöd från kommunerna och är idag glad över det 2-årsavtal som finns med alla tre kommunerna samtidigt som man månar om sin självständighet

- Primärt så stöttar vi kvinnor och deras barn som utsatts för mäns våld. Vi verkar för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle på alla nivåer genom opinionsbildning, information och utbildning inom kvinnofridsområdet berättar Tina Olby ,medieansvarige på kvinnojouren.

- Våld i nära relationer är i högsta grad en folkhälsofråga säger Catarina Engström. Utöver stort mänskligt lidande så leder våld i nära relationer till avsevärda kostnader för samhället.

Förutom fysisk och psykisk misshandel omfattar insatserna även pornografi, prostitution, sexuella övergrepp, våldtäkt, sexuella trakasserier, incest och könsstympning. Kvinnojourrörelsen har utvecklat en feministisk metod som bygger på hjälp till självhjälp.

- Mäns våld mot kvinnor grundar sig i den ojämlika maktbalansen som finns mellan könen, säger Catarina Engström(MP).  Att åtgärda dessa systematiska skillnader i makt mellan kvinnor och män är jätteviktigt och det kräver ett ännu mer aktivt arbete på alla nivåer för ökad jämställdhet. Förskola och skola tillsammans med ledningen i en kommun måste medvetet arbeta med könsroller och genusnormer.

 

DSC_0598

Catarina Engström(MP) argumenterar i landstingsfullmäktige för sin motion om ett program för att bättre möta våldsutsatta kvinnor i vården

- Samhället måste  reagera tidigt när det finns tecken på att barn eller vuxna utsätts för våld av en närstående. Genom att ställa frågor om våld och erbjuda hjälp tidigt kommer fler utsatta personer att våga söka hjälp. Miljöpartiet fick bifall för vår motion i landstinget om våld i nära relationer säger Catarina Engström. Det innebär att det finns ett program som säkerställer att sjukvården ställer frågor vid misstanke om våld och ger misshandlade kvinnor rätt omhändertagande och vård. Uppdraget gäller alla mottagningar och avdelningar, inte bara akutmottagningen

För Miljöpartiet är mäns våld mot kvinnor en prioriterad fråga. I förra veckan besökte Margareta Fransson, gruppledare i landstinget och Gunvor G Ericsson, riksdagsledmot ett boende i Norrköping för kvinnor med missbruksproblematik. Dessa kvinnor är särskilt utsatta för våld och psykisk terror. Läs mer om det i inlägget: Se våldet inte missbruket

Lämna en kommentar

Filed under Jämställdhet, VALET 2014

Landstingskandidater utanför US och i valstugan

Idag kampanjade landstingskandidaterna från Linköping såväl på universitetssjukhuset som nere på stan i valstugan. Enligt uppgift från kandidaterna var det en strykande åtgång på valmanifest.

DSC_1151

Landstingskandidaterna i fråga var från höger: Cecilia Bergfasth, Margareta Fransson och Peter Nolinge. Det som delades ut var Miljöpartiet i Östergötlands vallöften till väljarna: VALMANIFESTET

 

image

Här sitter valarbetarna Margareta och Peter på pass i valstugan. I demokratins och medborgarnas tjänst.

 

 

 

Lämna en kommentar

augusti 26, 2014 · 7:07 e m

MP minglar med Vårdförbundet

Vårdförbundet bjuder in till mingel mellan fackföreningsrepresentanter, politiker och anställda i dagarna tre på länets tre sjukhus. I går var det Norrköping, imorgon Motala och idag var det Linköping och universitetssjukhusets tur.

Vårdförbundet1

I bild: Miljöpartiets gruppledare Margareta Fransson

 

Vårdförbundet presenterade sina Två måsten i vårdpolitiken:

Vårdförbundet3

 

SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN

 • Inför strukturerad yrkesintroduktion
 • Inför Akademisk Specialisttjänstgöring för sjuksköterskor
 • Skapa möjligheter för en jämställd livslön

HÅLL SAMMAN VÅRDEN FÖR VARJE PERSON

 • Inför personcentrerat arbetssätt i vården
 • Stärk kommunerna i rollen som viktiga vårdhuvudman
 • Satsa en IT-miljard för snabbare e-hälsoutveckling

- Samtliga punkter ligger väl i linje med den politik som Miljöpartiet beskriver i sitt Valmanifest, säger Margareta Fransson(MP), gruppledare i landstinget. Det handlar om kraftiga satsningar på personalpolitiken, ett helhetstänkande när det gäller patienterna och en modernisering av vården, inte minst när det gäller e-hälsa och mer effektiva IT-system.

-Med min bakgrund som sjuksköterska kan jag relatera lite extra starkt till punkten om att införa strukturerad yrkesintroduktion, säger Margareta Fransson. När jag själv började som sjuksköterskor en gång i tiden förväntades jag var i full sving med helt eget ansvar redan efter två dagar! Läkarna har år av AT-tjänstgöring medan sjuksköterskorna knappt har något alls. Det finns  ingen rim och reson i detta.

Miljöpartister på plats var förutom Margareta Fransson, Evelina Alsén och Peter Nolinge.

DSC_1110

En rolig dag där jag träffade många sjuksyrror som berättade om deras situation på sina arbetsplatser. Samt fick höra tankar och förslag hur man kan göra vården bättre, säger Peter Nolinge(MP)

Vårdförbundet4

Här Evelina Alsén(MP) i samspråk med vårdförbundet.

 

 

 

 

Lämna en kommentar

Filed under VALET 2014

Presentation av landstingskandidaterna: Margareta Fransson

MF8Margareta Fransson är en klart lysande stjärna på den gröna himlen. Hon gick med i Miljöpartiet 2009 och i valet 2010 kom hon in i landstingsfullmäktige och valdes till ledamot i landstingsstyrelsen. 2012 tog hon över som gruppledare efter att Catarina Engström lämnade uppdraget för en skolledartjänst i Motala. Nu toppar hon miljöpartiets landstingslista i såväl Linköping som Norrköping.

Margareta är född och uppvuxen i Norrköping, men bor nu, tack vare kärlekens kraft i Linköping. Fram tills hon blev gruppledare i landstinget jobbade hon som sjuksköterska och senaste arbetsplatsen var äldreboendet Mariabacken i Norrköping. Margareta har även arbetat på strokeavdelningen på US i Linköping, rehabiliteringsmedicinskaavdelningen, US i Linköping, och på ortopediska avdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vilka är dina fritidsintressen?

Jag tycker om att vara ute i skog och mark med min jack russell terrier Maya. (En del skulle nog snarare kalla rasen jack russell terrorist). Det är hon som är min närmsta chef! Tittar även gärna på sport och en klar favorit är att se Manchester United spela på sin hemmaarena Old Trafford en lördagseftermiddag. En av mina drömmar gick i uppfyllelse i mars 2013

Här har vi Maya i bild

Här har vi Maya i bild

då jag fick uppleva ”mitt” lag på plats. En ny favorit är att se min systerdotter åka konståkning. Har tidigare spelat både handboll och softboll. Läser jag böcker ska det vara bibliografier, samtidsreportage eller om en historisk händelse. En bok jag kan rekommendera är ”Förförda av döden” skriven av Svetlana Aleksijevitj. I boken får man bl a ta del av olika reportage från tidigare böcker, bl a om den förlorade barndomen för de barn som överlevde världskrig.

Vad driver dig i ditt politiska liv?

Mina visioner om ett bättre samhälle. Ett samhälle där vi tar bättre hand om varandra och naturen och tar ett större ansvar för framtiden. Jag är genuint oroad över politikens oförmåga att ta tag i de klimatutmaningar som finns. Tiden börjar bli väldigt knapp. Jag är också bekymrad över växande sociala klyftor och att allt större grupper hamnar i utanförskap. Det är min övertygelse att det går att vända spiralen och få ett varmare samhälle.

Vilka frågor är viktigast för dig att driva i landstinget?

 • Klimatneutralt landsting 2020

Landstinget ska bli klimatneutralt senast 2020. Vi måste rädda klimatet för våra barns framtid. Jag vill också: bidra till att göra landstinget till en giftfri miljö, se till att minimera läkemedelsrester i miljön och i övrigt satsa mer på landstingets miljöarbete.

 • Bättre personalpolitik

Bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för personalen är grunden för en trygg vård med hög kvalitet. Jag vill ge större frihet i valet av arbetstidsmodeller och jag vill se över administrationen för att frigöra mer tid för patienten.

 • Större fokus på hälsa

Jag vill införa Hälsocentraler med mer resurser för breda patientgrupper och med ett större fokus på hälsa. Genom att förebygga sjukdom ökar vi livskvaliteten för individen.

KONTAKT:

margareta.fransson@lio.se

tel: 010 – 103 71 35

1 kommentar

Filed under VALET 2014

Presentation av landstingskandidaterna: Cvijeta Stojnic-Karlsson

Cvijeta Cvijeta Stojnic-Karlsson  är född i Jugoslavien, som sjuttonåring flyttade hon till Sverige och Östergötland, först några år i Norrköping, men sedan 1977 bofast i Ödeshög. Cvijeta har stor politisk erfarenhet av såväl kommun- som landstingspolitik. Hon var tidigt ute och lämnade förslag på hur landstinget kunde utveckla sitt miljöarbete och förbättra rutiner kring upphandling.

På fritiden tycker Cvijeta om att tillbringa mycket tid i naturen, det kan vara svampplockning, bärplockning och långa promenader. Trädgårds- och grönsaksodling är också ett stort intresse. Hon gillar även att resa ut i världen, gärna till hemlandet och Banja Luka. En god bok i hängmattan är inte heller fel, gärna böcker om hälsa och livsstil.

Vad har varit din drivkraft?

Insikten om att vi måste ta tag i hållbarhetsfrågorna. Som ekonom känns det naturligt att vilja värna och hushålla med alla slags resurser. Idag lever vi över våra tillgångar såväl ekonomiskt, som ekologiskt och socialt. Det sista är inte minst viktigt. Jag vill verka för minskade klyftor och minskad segregation.

 

Ödeshög är ju en glesbygdskommun. Vad tycker du att MP har att erbjuda där?

Jag anser att alla ska ha rätt att trivas och utvecklas där man bor. Och jag anser att MP har en bra politik för att skapa hållbara förutsättningar för människor att leva även på landsbygden. Viktigast är förstås att det skapas nya jobb.  Det kan handla om tillverkning av biobränslen, ekologiskt jordbruk, ekoturism eller olika kombinationer av företagande. En sak är säker och det är att vi inte gynnas långsiktigt av en sänkning av bensinpriset, tvärtom är det vi på landsbygden som ska vara lösningen på det fossiloberoende samhället.

Och din kandidatur till landstinget – vilka är dina viktigaste frågor?

 • Att alla ska ha samma rätt till vård

Det ska vara medicinska behov som avgör vilken vård man får och inte vilken ekonomi eller bakgrund man har.

 • Att vården ska präglas av en helhetssyn på människan

Det gäller såväl vid bemötandet som när man ställer diagnos och hur patienten sedan omhändertas i vårdorganisationen. Ett hälsofrämjande förhållningssätt i vården bidrar till att behandlingen blir effektivare.

 • Att god och bra mat serveras i vården och på skolor

God mat är livskvalitet och en bra och näringsriktig måltid hjälper tillfrisknandet och förebygger sjukdom. Vi kan få bättre matvanor genom att landstinget tillsammans med kommunerna engagerar sig i folkhälsoarbetet.

 •  Att kollektivtrafiken utvecklas

Det ska vara enklare för människor att göra hållbara val i sin vardag. Kollektivt resande ska vara tillgängligt för alla. Genom en ökad samordning av kollektivtrafik, färdtjänst, skolskjuts och sjukresor kan rörligheten öka.

KONTAKT:

cvijeta.stojninc.karlsson@gmail.com

Lämna en kommentar

Filed under VALET 2014

MP på Mjölby vårdcentral: Catarina Engström vill satsa på hälsan

IMG_0151

Deposition istället för avgift! Ett förslag från en medarbetare som finner Catarina Engströms(MP) gillande.

I likhet med många andra vårdcentraler brottas Mjölby VC med brist på personal, framför allt allmänläkare. Det bidrar naturligtvis till en tung arbetssituation för läkare och sköterskor med alltför hög stress. Vidare beskrevs den ökade strömmen av patienter med lättare eller medelsvår psykisk ohälsa vilket leder till behov av ökade resurser för KBT-behandling.

Ledningen på vårdcentralen gav dock uttryck för ett lösningsfokuserat och offensivt förhållningssätt där man bland annat beskrev de rekryteringar som man har gjort som enskild vårdcentral av läkare från andra EU-länder. Man efterlyser dock en samordning i landstinget vad gäller kompetensutveckling av dessa läkare. Även om” EU-läkarna” är legitimerade allmänläkare så saknar de ofta kompetens inom bland annat psykiatri och barnhälsovård.

-Vårdcentralernas tunga arbetssituation är i första hand ett VCM3arbetsmiljöproblem men innebär också att tillräckligt med tid och utrymme inte finns för de hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdragen säger Catarina Engström. Det är dags att prioritera primärvården och dess patienter. Vi behöver tillföra mer resurser och vi behöver göra om vårdcentralerna till Hälsocentraler.

 

-När det gäller vårdcentralernas förmåga att ta emot den ökande andelen patienter med psykisk ohälsa, inte minst kvinnor med utmattningssymptom och svår stress, så har MP drivit på för att, dels se över kapaciteten i primärvården, dels att undersöka behovet av ett vårdprogram för stressrelaterad psykisk ohälsa, säger Catarina Engström(MP). Se interpellation här

 

-Tid och utrymme behöver också finnas, menar Catarina Engström, för vårdcentralerna att samverka med andra samhällsaktörer för att understödja en god och jämlik hälsoutveckling hos invånarna i Östergötland.

 

Catarina fick också ett förslag direkt från en miljömedveten medarbetare som kom med en av de kryckkäppar som VC vid behov lämnar ut tillpatienter till en kostnad av 100: / st. Hon menar att det är många käppar i omlopp och de blir stående hemma hos patienter istället för att återanvändas. Hennes förslag är att vi istället tar ut en depositionsavgift som patienten får tillbaka när käppen återlämnas.

LÄS MER OM MP POLITIK FÖR BÄTTRE VÅRDCENTRALER:

Lämna en kommentar

Filed under primärvård

MP vill införa flexjobb i Östergötland

T.v Gunvor G ERiksson - har motionerat i riksdagen om Flexjobb. T.h Margareta Fransson - vii att Östergötland blir en försöksregion för Flexjobb.

T.v Gunvor G Ericsson – har motionerat i riksdagen om Flexjobb. T.h Margareta Fransson – vill att Östergötland blir en försöksregion för Flexjobb.

Miljöpartiet vill införa en svensk flexjobbsmodell utifrån det danska systemet med ”fleksjob” och som har inneburit att många personer med nedsatt arbetsförmåga kommit tillbaka till arbetsmarknaden. Systemet innebär en anställningsform där arbetsgivaren betalar det arbete som deltagarna utför. Det gemensamma, staten, fyller i med resten. Lönen motsvarar en heltid och villkoren är avtalsenliga. Istället för att ha individer som snurrar runt i sjukförsäkringssystemet är de på jobbet och betalar skatt.

- Det finns en rad fördelar med systemet, säger Margareta Fransson(MP), språkrör för MP Östergötland. Det bevarar humankapital när folk får vara kvar på arbetsmarknaden, det gör det lönsamt att arbeta mota att trilla ut i sjukförsäkringen, det minskar otryggheten då det är en långsiktig och lättförståelig insats och sist men inte minst har systemet en realistisk inställning då det erkänner att alla inte kan rehabiliteras till 100%.

Fleksjob infördes i Danmark 2001 och tio år efter kan vi se resultatet av reformen. Arbetsmarknadens parter är nöjda, politikerna är nöjda, myndigheterna är nöjda och inte minst reformdeltagarna är nöjda. Fleksjobsystemet i Danmark har erbjudit ett alternativ till sjukpension och arbetslöshet. Det har blivit lättare att hitta en arbetsgivare som vill ta emot någon med nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning.

- Det går förstås inte att rakt av överföra ett system från ett land till ett annat, säger Margareta Fransson(MP). Därför vill jag att Östergötland blir en försöksregion för att sedan kunna utvärderas och om utfallet blir bra göras till en permanent lösning för hela Sverige. En sak är klar, säger Margareta Fransson(MP), åratal av misslyckade arbetsmarknadsåtgärder och med FAS3 i spetsen, kräver att nya lösningar prövas.

Om vi införde samma system i Sverige fullt ut skulle det kunna sysselsätta uppskattningsvis upp till 100 000 personer. En stor del av dem som idag är  sysselsatta inom FAS 3 skulle kunna få en anställning i en flexjobbsmodell.

Läs hela motionen här

Artikel i folkbladet, klicka på bilden:Flexjobb

Lämna en kommentar

Filed under Arbetsmarknad, Funktionsnedsättning

MP presenterar strategi för bättre äldrevård

Maya presenterar tillsammans med matte Margareta Fransson(MP) miljöpartiets strategi för äldre i vården

Maya presenterar tillsammans med matte Margareta Fransson(MP) miljöpartiets strategi för äldre i vården

Idag presenterar Miljöpartiet sin långsiktiga strategi för att förbättra hälso- och sjukvården för äldre. Det är en strategi  som inkluderar alla över pensionsåldern men som fokuserar och ger flest åtgärder mot gruppen sköra äldre med många olika slags sjukdomar och som ofta är en bra bit över 80 år. Denna grupp är storkonsumenter av hälso- och sjukvård samtidigt som vården i allt för liten utsträckning organiseras utifrån deras behov. Yngre äldre gynnas av våra satsningar på en hälsoinriktad primärvård, förstärkt rehabilitering och satsningar på friskvård.

Våra förslag i korthet:

 • Stärk den geriatriska kompetensen
 • Miljöpartiet menar att landstinget måste formulera en tydlig strategi för hur vi dels kan få fler läkare och sjuksköterskor på länets sjukhus som har geriatrisk specialistkompetens, dels hur vi generellt kan öka den geriatriska komptensen hos personalen på kliniker som möter äldre patienter.
 • Gör vården mer teambaserad och multiprofessionellSyftet är att succesivt flytta fokus från isolerade sjukdomar hos den äldre till de komplexa hälsoproblem som uppstår när man åldras. Detta betyder bland annat att vården måste möta den äldre människan med ett helt team av olika kompetenser
 • Bättre akut omhändertagande

Möjligheterna till direkt inläggning på en geriatrisk avdelning utan att behöva passera akuten behöver utvecklas

 • Stöd forskning om äldres sjukdomar och inom omvårdnad

Miljöpartiet menar att landstinget successivt ska styra om en del forsknings- och utvecklingsresurser till områden som handlar om äldres sjukdomar, vård, omvårdnad och hälsa

 • Bygg ut primärvården och gör den mer hälsoinriktad – det gynnar den äldre människan!

Miljöpartiet vill göra om vårdcentralerna till hälsocentraler, stärka hälsouppdraget och de befolkningsinriktade insatserna och därmed ge dem en nyckelroll i att skapa friskare individer

 • Intensifiera arbetet med läkemedelsgenomgångar

Det är viktigt att patienter inte tar läkemedel som de inte längre behöver, är olämpliga för äldre eller ger biverkningar. Vi vill därför att landstinget arbetar aktivt med läkemedelsgenomgångar för alla över 65 år

 • Värna äldres rätt till god rehabilitering och hälsofrämjande insatser.

Miljöpartiet vill ställa högre krav på vården när det gäller rehabiliteringen av äldre och vi vill tillsammans med kommunerna hitta bra lösningar för att erbjuda äldre friskvård.

 • Se över och utvärdera den östgötska demensvården.

En utvärdering som Socialstyrelsen nyligen gjort visar på stora frågetecken när det gäller den svenska demensvården Miljöpartiets krav och löfte är att bringa reda i hur det ser ut i Östergötland och åtgärda de brister som finns

 • Bättre samordning med kommunerna

Många äldre har inte kraft att vara sin egen lots och här har landstinget ett stort ansvar för en väl fungerande samordning. Vi anser att samordningen mellan landsting och kommun behöver kraftigt förbättras med fokus på ett patientsäkert omhändertagande och klar ansvarsfördelning

 • Stoppa underbehandlingen av äldre med psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är vanlig bland äldre men i dag behandlas symtomen sällan om de alls upptäcks. Depression hos äldre ger många gånger andra symtom kan därför vara svår att upptäcka i dagens primärvård som premierar korta besök. För att kunna upptäcka och behandla psykisk ohälsa hos äldre behöver kompetensen höjas på vårdcentralen

KLICKA PÅ MAYA  FÖR ATT LÄSA HELA STRATEGIN:

MayaÄldreMEDIA: DN

 

1 kommentar

Filed under Äldres vård